Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Barbora Gřundělová

Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se marginalizací, sociálním vyloučením, sociální prací s rodinou a genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem textu je analyzovat implementace aktivačních strategií prostřednictvím dvou klíčových modelů aktivace. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z konceptu governmentality Michela Foucaulta. Jako analytický rámec zde slouží dva bipolární modely aktivace: model „práce především“ (work-first) a model „rozvoje lidského kapitálu“. METODY: Pro dosažení cíle byla využita metoda kvalitativní obsahové analýzy odborných textů. VÝSLEDKY: Na základě analýzy jsou diskutovány vybrané efekty aktivace jako komplexního kontinua mezi donucovacími a zmocňujícími praktikami na makro-, mezo- a mikroúrovni. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě shromážděných dat je hledán potenciál sociální práce v aktivačním kontextu.

Klíčová slova:

aktivace, nezaměstnanost, trh práce, sociální práce

Podobné články

O čem se mluví Nezaměstnanost
Akademické články Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít
O čem se mluví Úřad práce ČR zintenzivňuje kontrolní činnost
Inspirace Inspirace ze světa kariérového poradenství
O čem se mluví Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace