Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Alena Vysloužilová, Pavel Navrátil

Individualizace v sociální práci s rodinou – obviňování obětí


Medailon autora:

Mgr. Alena Vysloužilová je interní doktorandkou a odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci své disertační práce se věnuje tématu participace dětí v sociální práci s rodinou.

Doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., je docentem sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU v Brně. Věnuje se například tématu reflexivity v sociální práci nebo profesionalizaci sociální práce.

Abstrakt:

Abstrakt CÍL: Cílem stati je (kriticky) reflektovat modernizační sociální procesy s ohledem na jejich možné dopady na sociální práci s rodinou. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem stati je teorie modernizace obsažená v dílech J. Kellera, Z. Baumana, U. Becka a A. Giddense. METODA: Pro zodpovězení výzkumné otázky byla využita obsahová analýza především zahraničních odborných textů a publikací věnujících se otázkám individualizace a sociální práce s rodinou. VÝSLEDKY: Postupující proces individualizace se významně odráží v zaměření sociální práce s rodinou. Jako zvlášť zásadní se ukazuje orientace na sociálně-právní ochranu dětí, tedy orientace na dítě, před sociální prací s rodinou jako celkem, resp. systémem. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Popsané proměny sociální práce s rodinou mohou pomoci pochopit odklon od sociální práce s rodinou založené na vnímání rodiny jako systému směrem k více individualistickému zaměření. Zároveň se stať snaží poukázat na možná rizika, která s sebou může nést opomíjení důležitosti rodinných komunitních vazeb jedinců.

Klíčová slova:

individualizace, sociální práce, rodina, druhá moderna

Podobné články

Inspirace Cesta z vězení do běžného života
Akademické články Individualizace péče ve zdravotnických zařízeních pro děti do tří let a faktory organizační kultury, které ji mohou ovlivnit
O čem se mluví Vychází kniha o práci s ohroženými dětmi inspirovaná zkušenostmi ze Švýcarska
Inspirace Bezdetné manželstvá a prázdne hniezdo
Akademické články Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace