Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/4 - Dobrovolnictví a sociální práce »

Ivo Jirásek, Miroslava Jirásková

Dobrovolník a dobrodinec: paralely sociálního pracovníka a poutníka


Medailon autora:

Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., působí na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouciabývá se filozofickými aspekty pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb) se snahou o profilaci oboru filozofická kinantropologie. Druhou oblastí odborného zájmu je výchova prožitkem, její metoda a teoretické postižení v podobě zážitkové pedagogiky (mj. šéfredaktor a předseda redakční rady časopisu Gymnasion).

Mgr. Miroslava Jirásková působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; zabývá se výukou sociálních předmětů (sociální politika, sociální práce aj.) v pedagogickém diskurzu a možnostmi transracionálních přístupů (např. metoda systemických konstelací) v osobnostním růstu.

Abstrakt:

Příspěvek navrhuje rozšířit pojem dobrovolníka o dimenzi dobrodince, tedy ke svobodné vůli konat dobro připojit i aktivitu jako výraz autenticity sociálního pracovníka. Na základě předchůdné diferenciace mezi turistou a poutníkem (doloženém tematizací konkrétní kasuistiky poutní cesty „první moravské compostely“) rozlišuje činnost dobrovolníka v sociální práci do modů „dobrovolník-turista“ a „dobrovolník-poutník“. Mezi základní rysy činnosti druhého z nich zařazuje aktivizaci spirituálního rozměru života, stálost cesty a vědomí cíle, životní naladění, umění vcítit se do druhého, odvahu být sám sebou, dovednost přijímat nové výzvy, zhodnocování bolesti a vědomé bytí v přítomnosti.

Klíčová slova:

dobrovolník, dobrodinec, turista, poutník, sociální pracovník, pouť, autenticita
Podobné články

Akademické články Dobrovolnictví jako nástroj profesionálního vedení zdravotně sociálních projektů v Africe
Akademické články Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj podpory sociální inkluze
Akademické články Zhodnocení efektivity programu Pět P
Akademické články Dobrovoľníctvo na Slovensku - reflexia nových trendov a výzvy pre sociálnu prácu
Akademické články Dobrovolnictví v hospicích


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace