Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/4 - Dobrovolnictví a sociální práce »

Jana Kitliňská, Michaela Jurtíková

Rámec interoperability mladých dobrovolníků


Medailon autora:

Mgr. Jana Kitliňská, Ph.D. - dlouhodobě svou pozornost zaměřuje na problematiku dětí a mládeže. Po zkušenosti s působením v neziskové organizaci pověřené sociálně-právní ochranou dětí nyní působí jako akademický pracovník Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Michaela Jurtíková - v současné době působí jako akademický pracovník na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Specializuje se na sociální práci se zřetelem na interkulturní edukaci.

Abstrakt:

Mladí lidé jsou pro rozvoj společnosti velmi důležitým prvkem. Ačkoli se dostávají stále více do zorného pole odborníků, jejich angažovanost v občanské společnosti je doposud opomíjená. Příspěvek se snaží přiblížit potenciálnost mladých lidí aktivně se ve společnosti angažovat formou dobrovolných aktivit. Přičemž zvláštní důraz je kladen na interoperabilitu, coby vrcholnou úroveň propojení potřeb a zájmu mládeže a společnosti, realizovanou prostřednictvím přeshraničního dobrovolnictví. Představen je konceptuální model dobrovolnictví mládeže, poskytující klíčové prvky a relace. Zakomponovány jsou atributy a kapacity mladých dobrovolníků, vztažené k institucionalizovanému rámci. Shrnuty jsou efekty dobrovolnictví mládeže jak na mladé dobrovolníky, tak na společenství.

Klíčová slova:

mládež, dobrovolnictví, přeshraniční dobrovolnictví
Podobné články

Akademické články Psychologické aspekty dobrovolnictví v kontextu sociální práce
Akademické články Dobrovolnictví jako příležitost k mezigeneračnímu učení
O čem se mluví Pavol Frič: Současné trendy dobrovolnictví a sociální práce
Akademické články Dobrovoľníctvo na Slovensku - reflexia nových trendov a výzvy pre sociálnu prácu
O čem se mluví Fenomén (ne)formálneho dobrovoľníctva na Slovensku


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace