Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuality

Jak zlepšit "všední den" v rodinách s dítětem s postižením? Na to odpověděla 6. mezinárodní konference pracovníků v rané péči a my byli u toho!

ilustrační foto

Vydáno před 290 dny

Hledat a nacházet nové cesty, jak mohou specialisté přispět ke zlepšení běžného života rodin, do nichž se narodilo dítě s postižením. Takový cíl si stanovili organizátoři 6. mezinárodní konference pracovníků v rané péči v ČR. Do olomouckého BEA campusu se ve dnech 11.–13. září 2019 sjela více než stovka profesionálů ze tří desítek organizací, aby sdíleli své zkušenosti a představili si nové trendy týkající se práce s rodinami a jejich dětmi, které se potýkají se zrakovým, mentálním, sluchovým a dalším postižením. Časopis Sociální práce/Sociální práce konferenci zaštítil jako jeden z mediálních autorů. 

Pracovníci rané péče oboru sociální práce se setkávají každé dva roky proto, aby sdíleli zkušenosti a poznatky z praxe terénní práce. V rámci letošní konference po celé tři dny diskutovalo přes 110 účastníků z 30 organizací poskytujících služby rané péče z celé České republiky a zahraničí v odborných příspěvcích k teoriím, přístupům, metodám a technikám v diagnostice v oboru.

Aktuálními tématy se představili např. Ena Heimdahl, a to s výchovným poradenstvím Marte Meo, holandskou metodou vzájemné interakce mezi dětmi a pedagogy, Siegfried Holzschuster a Karin Kräftner s tématem použití mezinárodní klasifikace ICF pro děti v rané péči. Přednášku Setkání okolo dítěte prezentoval klinický psycholog Jakub Majetný ve spolupráci s metodičkou a poradkyní rané péče Petrou Hálkovou. Iveta Varmusová se věnovala Feldenkraisově metodě. Lékařka Mahulena Exnerová, Jitka Barlová Jolana Kopejsková zhodnotily prolnutí zdravotnictví s ranou péčí. Prostor byl vyhrazen i sérii workshopů. Za Univerzitu Palackého se lektorování ujal Ladislav Baloun z CENTRA APA s tématem Společně v pohybu: jak zapojit děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových aktivit? Fyzioterapii zaštítila Daniela Šibalová a tracheostomii a plicní ventilaci přiblížil Jakub Šesták.

Akci organizovala Společnost pro ranou péči, významně ji finančně podpořil Nadační fond Avast a Olomoucký kraj.

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči je zakladatelem oboru rané péče v ČR a svou profesionální činnost provozuje již 30 let. Zaměřuje se především na včasnou pomoc rodinám pečujícím o dítě se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, předčasně narozené, s opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 let.

Raná péče plní roli prevence umísťování dětí do ústavní péče, sociálního vyloučení a narušení společenské koheze. Službu rodiny neplatí, je hrazena z dotací poskytovatelům a z nadačních a sponzorských příspěvků.

Silvie Šavrňáková, Veronika Aresta,

PR specialista Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc, redaktorka Sociální práce 

 

 

 

... všechny aktuality

Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace