Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuality

Jak zlepšit "všední den" v rodinách s dítětem s postižením? Na to odpověděla 6. mezinárodní konference pracovníků v rané péči a my byli u toho!

ilustrační foto

Vydáno před 126 dny

Hledat a nacházet nové cesty, jak mohou specialisté přispět ke zlepšení běžného života rodin, do nichž se narodilo dítě s postižením. Takový cíl si stanovili organizátoři 6. mezinárodní konference pracovníků v rané péči v ČR. Do olomouckého BEA campusu se ve dnech 11.–13. září 2019 sjela více než stovka profesionálů ze tří desítek organizací, aby sdíleli své zkušenosti a představili si nové trendy týkající se práce s rodinami a jejich dětmi, které se potýkají se zrakovým, mentálním, sluchovým a dalším postižením. Časopis Sociální práce/Sociální práce konferenci zaštítil jako jeden z mediálních autorů. 

Pracovníci rané péče oboru sociální práce se setkávají každé dva roky proto, aby sdíleli zkušenosti a poznatky z praxe terénní práce. V rámci letošní konference po celé tři dny diskutovalo přes 110 účastníků z 30 organizací poskytujících služby rané péče z celé České republiky a zahraničí v odborných příspěvcích k teoriím, přístupům, metodám a technikám v diagnostice v oboru.

Aktuálními tématy se představili např. Ena Heimdahl, a to s výchovným poradenstvím Marte Meo, holandskou metodou vzájemné interakce mezi dětmi a pedagogy, Siegfried Holzschuster a Karin Kräftner s tématem použití mezinárodní klasifikace ICF pro děti v rané péči. Přednášku Setkání okolo dítěte prezentoval klinický psycholog Jakub Majetný ve spolupráci s metodičkou a poradkyní rané péče Petrou Hálkovou. Iveta Varmusová se věnovala Feldenkraisově metodě. Lékařka Mahulena Exnerová, Jitka Barlová Jolana Kopejsková zhodnotily prolnutí zdravotnictví s ranou péčí. Prostor byl vyhrazen i sérii workshopů. Za Univerzitu Palackého se lektorování ujal Ladislav Baloun z CENTRA APA s tématem Společně v pohybu: jak zapojit děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových aktivit? Fyzioterapii zaštítila Daniela Šibalová a tracheostomii a plicní ventilaci přiblížil Jakub Šesták.

Akci organizovala Společnost pro ranou péči, významně ji finančně podpořil Nadační fond Avast a Olomoucký kraj.

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči je zakladatelem oboru rané péče v ČR a svou profesionální činnost provozuje již 30 let. Zaměřuje se především na včasnou pomoc rodinám pečujícím o dítě se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, předčasně narozené, s opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 let.

Raná péče plní roli prevence umísťování dětí do ústavní péče, sociálního vyloučení a narušení společenské koheze. Službu rodiny neplatí, je hrazena z dotací poskytovatelům a z nadačních a sponzorských příspěvků.

Silvie Šavrňáková, Veronika Aresta,

PR specialista Společnosti pro ranou péči, pobočka Olomouc, redaktorka Sociální práce 

 

 

 

... všechny aktuality

Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace