Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuality

NÁVRH PROFESNÍHO ZÁKONA SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ K PŘIPOMÍNKÁM A STAŽENÍ

Vydáno před 7 lety

Vážení návštěvníci stránek, milí čtenáři,

dovolujeme si Vám zprostředkovat stěžejní dokumenty navrhující legislativní úpravu sociální práce v ČR (profesní zákon) a vyzvat Vás k jeho připomínkování. Ve dnech od 27. do 31. ledna 2014 MPSV zveřejní interaktivní online formulář pro sběr připomínek. Odkaz Vám okamžitě zprostředkujeme.

Předpokládaný termín ukončení sběru připomínek je ministerstvem stanoven do konce února! 

Dokument s názvem "Pracovní dokument profesní zákon FINAL" obsahuje vlastní teze připravovaného zákona. K němu je pak vypracován dokument s názvem "Doprovodný text k pracovnímu dokumentu profesní zákon FINAL", kde MPSV zpracovalo odůvodnění, nikoliv vlastní důvodovou zprávu.

Doprovodný text MPSV ČR:
 
Návrh textu, který nyní předkládá MPSV k veřejnému konzultačnímu procesu, tj. nikoliv v rámci legislativního procesu, byl zpracován z podkladů dvouleté práce odborných pracovních skupin, které od května roku 2012 zpracovávaly teze pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon sociálních pracovníků).  
 
Text pracovního dokumentu jsou vlastní návrhy tezí, z nichž by mohl právní předpis vzniknout. Dokument doprovodný lze číst jako důvodovou zprávu k  návrhu tezí věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon sociálních pracovníků), který však neobsahuje veškeré náležitosti, jež jsou nutnou součástí zhodnocení dopadu regulace (tzv. RIA). To má několik důvodů, jedním z těch, které uvádíme, je skutečnost, že cílem tohoto textu je především vysvětlení jednotlivých tezí – kapitol a subkapitol uvedených v návrhu.  
 
Cílem navrhované právní úpravy je podpořit odborný status sociálních pracovníků a prestiž oboru sociální práce, nikoliv řešit problémy jednotlivých odvětví jako například sociální služby, sociálně-právní ochrana dětí nebo sociální agendy ve veřejné správě. Proto by autoři obou textů uvítali jakékoliv připomínky a poznámky, které pomohou dosáhnout uvedeného cíle. Očekáváme konstruktivní debatu a připomínky vždy s konkrétním návrhem a odůvodněním, proč by mělo něco do textu přibýt nebo naopak. Současně věříme, že připomínky budou uplatňovány v této fázi zejména z řad sociálních pracovníků a s prizmatem zájmu profesního rozvoje a zájmu klientů sociálních pracovníků, nikoli a priori zájmů organizací, zaměstnavatelů aj. Tuto debatu jistě společně povedeme, až budeme mít z odborného hlediska vypracované pokud možno společné stanovisko sociálních pracovníků.
 
Připomínky lze uplatnit prostřednictvím standardizovaného formuláře, který bude v týdnu od 27.1.-31.1. uveřejněn na portálu službyprevence.cz a na stránkách časopisu Sociální práce/Sociálna práca bude uveden pro-link.
 
Děkujeme!  
Odd. koncepce sociální práce MPSV

Dokumenty ke stažení:

 

... všechny aktuality

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace