Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Spoluvydavatel

Evropský výzkumný institut sociální práce

eris, sociální práce, evropa, časopis sociální práce/sociálna prácaEvropský výzkumný institut sociální práce (ERIS) je univerzitní institut Ostravské univerzity v Ostravě spolupracující se šesti evropskými univerzitami ve Finsku, Francii, Německu, Slovensku, Velké Británii a ostatními přidruženými členy po celé Evropě.

 

 

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

byla založena 1. dubna 2008. Konstituování FSS OU je výsledkem dlouholetého procesu, který byl zahájen založením Zdravotně sociální fakulty OU, na níž byl v roce 1995 akreditován pětiletý magisterský studijní program Sociální práce se zdravotnickým profilem. Základem Fakulty sociálních studií OU se stala Katedra sociální práce, která byla vyčleněna z původní Zdravotně sociální fakulty OU. 

Cílem FSS je umožnit zájemcům studium společenskovědních disciplín, zejména sociálních věd a zároveň nabídnout příležitost k uplatnění mladým vědcům v této oblasti.

FSS OU má v současné době dvě katedry, katedru sociální práce a katedru sociálních věd, na kterých je realizován bakalářský studijní obor Sociální práce v prezenční i kombinované formě, bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník, navazující magisterské obory Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce a doktorské studium sociální práce. Fakulta tak má od svého vzniku všechny tři stupně vysokoškolského vzdělávání v sociální práci.  FSS OU chce v budoucnu působit také jako základna celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. 

FSS OU má široce založenou mezinárodní spolupráci, kterou dokladují smlouvy o spolupráci uzavřené s 35 univerzitami z 16 zemí. Další prioritou je vědeckovýzkumná činnost, která se zaměřuje na zkoumání sociálních dopadů modernizace a s ní spojené globalizace a jejich důsledků pro sociální práci. Ve spolupráci s kolegy z evropských partnerských  univerzit byl založen na Ostravské univerzitě Evropský výzkumný institut sociální práce (ERIS). 

FSS OU je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Svoji podporu ASVSP projevuje spoluvydáváním časopisu Sociální práce/ Sociálna práca. 

Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
děkan FSS OU
 
 

Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace