Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata.

2/2020

Prevence v sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Březen 2020

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Akademické texty můžete posílat do 1. srpna 2019.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 8. února 2020.
  • Číslo vyjde 31. března 2020.

Anotace čísla

Slovo „prevencia“ znamená predchádzanie, zabránenie vzniku niečoho, obyčajne škody, ujmy. Aj anotácia tohto čísla bude vychádzať z dvoch kľúčových pojmov: predchádzanie a škoda. V sociálnej práci, tak ako aj v medicínskej, právnej, pedagogickej praxi a mnohých iných je prevencia lacnejšia, oveľa ľahšia a efektívnejšia pri práci s klientom, ekonomickejšia a etickejšia pre spoločnosť.

Vyspelosť danej vednej disciplíny sa dá merať tým, ako vyvinutý má prevenčný systém. Storočiami preverené vedné disciplíny dokážu svojej praxi ponúknuť preventívne programy, ktoré sú aplikovateľné v praxi. Tie „mladšie“ disciplíny, medzi ktoré nesporne sociálna práca patrí,  stále bojujú na úrovni krízovej intervencie a fungujú viac-menej ako hasičské zbory.

Dokážu akademici odboru sociálna práca ponúknuť praxi témy, ciele, návrhy riešení tak, aby z nich praktici mali úžitok? V čísle 2/2020 Vám ponúkame priestor na prezentáciu svojich úvah, nápadov, výskumných zistení o tom ako vyzerá to, čomu chceme predchádzať, akým účinným spôsobom sa to dá urobiť, u ktorých cieľových skupín, na ktorej úrovni. Iste by bolo zaujímavé vedieť, aký kompetenčný profil by mal mať erudovaný sociálny pracovník pôsobiaci v prevencii, akým repertoárom metód, techník a postupov by mal disponovať, ako a či vôbec dokáže posúdiť zlepšenie kvality života jednotlivca, rodiny a skupiny, komunity po indikovanom preventívnom pôsobení, aké sú indikátory účinnej prevencie a kto ich stanoví a mnohé iné otázky, ktoré sú s témou prevencia spojené.

Veľkou témou je tiež , či a kedy práve prevencia má zmysel, nakoľko sa sekundárna prevencia prekrýva s poradenstvom a terciárna s terapiou, ktoré fyzické alebo právnické osoby majú predpoklady pre realizáciu preventívnych programov, ako vyzerajú aktuálne výskumné zistenia v oblasti prevencie, aké finančné dopady majú nerealizované alebo nevydarené preventívne opatrenia.

Tešíme sa na vaše príspevky.

Eva Mydlíková,
editorka čísla
Trnavská univerzita v Trnavě

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace