Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata.

3/2020

Sociální práce ve zdravotnictví

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Červen 2020

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Akademické texty můžete posílat do 30. října 2019.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 11. května 2020.
  • Číslo bude publikováno 30. června 2020.

Anotace

Výkon sociální práce ve zdravotnictví je významně ovlivňován nejen specifickým multiprofesním prostředím a kulturou zdravotnických organizací, ale rovněž různorodostí oblastí, které jsou předmětem intervencí.

Hlavním cílem sociální práce v nemocnicích a v dalších zdravotnických organizacích je z pohledu sociálních pracovníků a zdravotně-sociálních pracovníků „zajistit pacienta pro propuštění“. Spolupráce se sociálním pracovníkem je ohraničena samotnou hospitalizací, a probíhá v řádů hodin až několika dní. Toto specifikum od sociálních pracovníků vyžaduje pečlivý a rychlý proces analýzy, přípravy a realizace plánu procesu propuštění pacienta a zajištění následné pomoci v případě snížení či ztráty soběstačnosti, a umožňuje jen omezeně pracovat se zdroji externí pomoci. Hospitalizací ohraničená doba spolupráce má přímý vliv na proces pomoci, profesní ukotvení oboru v daném odvětví, postavení v mezioborovém prostředí a úspěšnost v zajištění následné péče, ale také na výsledky spolupráce v podobě zapojení pacienta do běžného života a rehabilitace v období po propuštění ze zdravotnického zařízení. Sociální pracovníci a pracovnice ve zdravotnictví se setkávají s mnoha bariérami, především v podobě omezených kompetencí při jednání v rámci i vně organizací, ztížené informovanosti či nedostupné supervize.

Sociální pracovníci a pracovnice ve zdravotnictví mají možnost přímo ovlivnit význam a obsah vlastních standardů či metodik s ohledem na zájmy klientů / pacientů a mohou aktivně participovat na jejich utváření. Výzvou pro obor je tato svoboda v rozhodování a volbě konceptů, metod, intervencí a aplikací postupů sociální práce s vybranými cílovými skupinami. Vnímáme, že je účelné orientovat se jak na ukotvení postavení sociálních pracovníků v mezioborovém zdravotnickém prostředí, tak na odbornou diskusi možností a příležitostí k aplikaci erudované, teoreticky ukotvené praxi.

V tomto tematickém čísle vyzýváme autory a autorky k prezentaci teoretických a výzkumných příspěvků, které rozvíjí vztah sociální práce k mezioborovému prostředí a spolupráci, zásadně posouvají hranice stávající převážně medicínsky orientované praxe a otevírají odbornou diskusi vztahů mezi teorií a praxí sociální práce ve zdravotnictví. Vítány jsou rovněž texty věnované fungování koordinace rehabilitace z pozice sociálního pracovníka či způsobům podpory pacientů a jejich blízkých v běžném životě s akcentem na setrvání v domácím prostředí. V čísle bychom rády věnovaly pozornost všem skupinám  nemocných a osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, včetně dětí. V publicistických textech očekáváme diskusi témat financování, návaznosti péče a služeb, reflexi legislativních změn či vzdělávání a sebe-rozvoj v rámci odvětví.

Tematické číslo může napomoci k hledání cest k rozvoji oboru a odpovědí na otázky:

  • Jak posílit postavení zdravotně-sociálních pracovníků a sociálních pracovníků ve zdravotnictví?
  • Jaké existují možnosti podpory profesionálního růstu a profesních dovedností zdravotně-sociálních a sociálních pracovníků ve zdravotnictví?
  • Jak je  sociální práce ve zdravotnictví hodnocena  a jaká praxe je různými aktéry hodnoceny jako úspěšné?
  • Jaké jsou výzvy a limity v návazné pomoci a podpoře po propuštění pacientů ze zdravotnických organizací?

Těšíme se na vaše příspěvky.

Iva Kuzníková a Alice Gojová

editorky čísla

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace