Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Pohled rodičů seniorského věku neformálně pečujících o dospělé s mentálním handicapem na vlastní životní situaci

Miloš Votoupal, Vojtěch Krystek

Medailon autora:

Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D., je odborným asistentem Katedry sociální práce a sociální politiky
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Oblastí jeho výzkumného zájmu je inkluze
osob s mentálním handicapem a dále pak oblast teorií a metod sociální práce, s důrazem na téma
participace klientů na rozhodování o jejich životě.
 
Mgr. Vojtěch Krystek, DiS., pracuje v Arcidiecézní charitě Olomouc. Oblastí jeho zájmu je
problematika potřebnosti institucionalizace neformálních pečovatelů v seniorském věku o osoby
s mentálním handicapem a dále pak oblast zavádění Plánování zaměřeného na člověka pro osoby
s mentálním handicapem do praxe.

Abstrakt:

CÍLE: Text vychází z předpokladu, že rodiče seniorského věku, kteří pečují o své dospělé děti s mentálním handicapem, jsou pro sociální práci doposud neviditelnou cílovou skupinou. Cílem textu je přinést odpověď na otázku: Jak subjektivně prožívají vlastní životní situaci senioři, neformální pečovatelé o dospělé lidi s mentálním handicapem? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Výzkumné šetření a interpretace jeho zjištění vychází z modifikované teorie sociálního fungování a konceptu neformálního pečovatele dle COFACE. METODY: Pro zodpovězení otázky bylo provedeno kvalitativní výzkumné šetření se čtyřmi osobami, které jsou neformálními pečovateli. VÝSLEDKY: Jako pro respondenty společná témata byla identifikována sociální izolace, nedostatek podpory a nedostupnost služeb. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Domníváme se, že by měla existovat jasně stanovená politika podpory neformálních pečovatelů skrze komunitní služby.

Klíčová slova:

sociální práce, mentální handicap, neformální pečovatelé, podpora

s. 104 - 120
Podobné články

Akademické články Konceptualizace mentálního handicapu v prostředí sociální práce
Akademické články Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století
Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Akademické články Péče o osoby s těžkým sluchovým postižením na přelomu 19. a 20. století
Akademické články Hledání možností mezigenerační solidarity v oblasti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v České republice


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace