Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/4 - Zdravotní postižení v kontextu sociální práce »

Ondřej Fischer, Petr Jandejsek

Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci


Medailon autora:

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD, MA, se zabývá profesní etikou se zaměřením na sociální práci a příslušnými aspekty filosofie náboženství a antropologie.
 
Mgr. Petr Jandejsek, MA, se věnuje hraniční oblasti mezi sociální prací a systematickou teologií, zejména pak lidským právům v sociálních službách a práci s vinou a smířením.
 
Oba přednášejí na VOŠ Jabok a na ETF UK na bakalářských oborech PSP a TKT a na navazujícím magisterském oboru KHPP.

Abstrakt:

Článek je příspěvkem do průběžně se rozvíjející diskuse o propojení teorie a praxe v pomáhajících profesích se zřetelem k sociální práci. Svou tezí, že vhodně volené teologicko-filosofické kursy v rámci terciárních i celoživotních vzdělávacích programů mohou být významným obohacením tohoto propojení, autoři vstupují do diskusí o smyslu a podobě studia teologie v sociálně a pastoračně zaměřených studijních oborech. Ve své argumentaci vycházejí z předpokladu, že pojem kritické reflektující praxe (Critical Reflective Practice) jako konkrétní výzvy k implementaci teoreticko-praktického přístupu v sociální práci může být studentům i praktikům zprostředkován právě skrze teologicko-filosofické vzdělávání. Jeho přínos dokládají upřesněním vybraných pojetí filosofického a zejména teologického uvažování a doceňují ho i mimo nábožensky orientované prostředí.

Klíčová slova:

kritická reflektivní praxe, teologie, filosofie, profesní etika, terciární a celoživotní vzdělávání
Podobné články

Akademické články Reflektivní praxe a etika ctností: Možná cesta pro spojení teorie s praxí a odbornosti s lidskostí
Akademické články Jak učit etiku v sociální práci?
Fakta, dokumenty, legislativa Slovensko má nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
Akademické články Reflektivní praxe v sociální práci: diskuse na příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi
Akademické články Sociální pracovníci o profesionalizaci sociální práce v ČR


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace