Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Anna Krausová

Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?


Medailon autora:

Mgr. Anna Krausová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Katedře sociálních věd Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, kde se mimo jiné zabývá výukou komunitní sociální práce, makrometod sociální práce, projektového řízení a fundraisingu. V oblasti komunitní práce je tématem autorčina zaměření problematika komunitního vzdělávání.

Abstrakt:

Snahou příspěvku je poukázat na to, jaký význam může mít komunitní přístup a aplikace školského komunitního modelu na rozvoj školské sociální práce. Ve svém příspěvku se budu věnovat posouzení otázky, zdali prostředí komunitní školy může nabídnout příležitosti pro rozvoj školské sociální práce. Příspěvek je nejdříve zaměřen na představení komunitních škol, přičemž pozornost je věnována i pohledu do historie komunitních škol ve Spojených státech, Velké Británii, Německu; a následně nabízí pohled na rozvoj komunitních škol v České republice. Závěr příspěvku se věnuje zamyšlení nad pracovní pozicí koordinátora komunitního vzdělávání v komunitní škole a otázkou, zdali by tuto pozici mohl vykonávat sociální pracovník.

Klíčová slova:

komunita, komunitní škola, komunitní přístup, komunitní vzdělávání, školská sociální práce, Village College, Educational Priority Areas
Podobné články

Inspirace Při nepochopení může být sociální pracovník pro školu velmi nebezpečný cizinec
O čem se mluví Tři tváře komunitního dobrovolnictví
O čem se mluví Je dobré se sdružovat?
Akademické články Vliv antroposofie na sociální práci v camphillských komunitách
Akademické články Principy komunitní péče v praxi regionálního komunitního týmu péče o duševní zdraví


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace