Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století

Hana Janečková, Eva Dragomirecká, Blanka Jirkovská

Medailon autora:

PhDr. Hana Janečková, Ph.D., vystudovala sociologii a psychologii na FF UK, později pracovala
v oboru veřejné zdravotnictví a získala doktorát v sociálním lékařství. Zabývá se vzděláváním
zdravotnických a sociálních pracovníků na pomezí zdravotně sociálním, v oblasti dlouhodobé
péče, péče o seniory, lidi se zdravotním postižením a kognitivními poruchami. Byla u zrodu České
alzheimerovské společnosti, o. p. s., Reminiscenčního centra, z. s., věnovala se vzdělávání a rozvoji kvality v Diakonii ČCE. Přednáší na Katedře pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty UK a na ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK.

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., vystudovala psychologii na FF UK. Pracovala v mezinárodních
výzkumných týmech a spolupracovala se Světovou zdravotnickou organizací na projektech
týkajících se sociálních aspektů duševního zdraví. Zabývá se také výzkumem kvality života, sociální gerontologií a hodnocením psychosociálních intervencí. V současnosti působí na Katedře sociální práce FF UK v Praze, věnuje se výzkumu podpory rodinných pečujících o seniory a transformaci sociální péče, zejména reformě péče o osoby s dlouhodobým duševním onemocněním.

PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D., vystudovala sociologii na FF UK, kde také obhájila disertační
práci na téma Pracovní podmínky a podpora zdraví pracovníků v oblasti péče o seniory. V současné době přednáší sociologii a metody sociálního výzkumu na ČVUT a na FHS UK a je zapojena do projektu Vzpomínejme, když pečujeme, který se věnuje práci s rodinami pečujícími o člověka s demencí.

Abstrakt:

Cílem našeho článku je přinést přehled výzkumných aktivit vztahujících se k tématu rodinné péče o seniory a podpory pečujících a identifikovat základní okruhy zkoumaných problémů. Článek se zaměřuje na výzkumy realizované u nás zejména v posledním desetiletí, zaměřené na postoje, potřeby, motivace a podporu neformálních pečujících a slaďování péče s ostatními sférami života, jako je rodina, práce, obnovení vlastních sil. V článku využíváme metody tzv. desk research, spočívající ve studiu a analýze domácí odborné literatury, závěrečných zpráv z realizovaných výzkumů a informací z materiálů zpracovaných v rámci projektů podpořených ze státního rozpočtu České republiky a ze zahraničních grantů.

Klíčová slova:

péče o seniory, neformální péče, pečující rodiny, výzkumy pečujících, podpora pečujících, koordinace péče, sdílená péče, slaďování péče a práce

s. 42 - 59Podobné články

Inspirace Unie pečujících se představuje
Inspirace „To zvládneme!“ O sdílené péči, která na Valašsku funguje už 25 let
Inspirace Překážky a bariéry rozvoje neformální péče v oblasti sociální práce
O čem se mluví Neformální domácí péče – neviditelný společenský problém
Akademické články Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace