Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/2 - Stárnutí »

Pavel Kaczor, Michal Kaczor

Stárnutí obyvatelstva versus ekonomická aktivita seniorů


Medailon autora:

Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., se dlouhodobě zabývá především problematikou trhu práce a rovněž
tématy sociálními. Věnuje se jim také profesně – dříve jako vedoucí odboru státní sociální podpory
na MěÚ v Táboře a od roku 2007 jako ředitel táborského pracoviště Úřadu práce ČR. Publikuje
(jeho poslední monografie „Sociální politika a sociální systém ČR“ získala cenu nakladatelství
Oeconomica) a externě vyučuje na VŠE v Praze a na SLU.

Mgr. Michal Kaczor po vystudování oboru Sociální a charitativní práce na Teologické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích absolvoval navazující magisterské studium Etika
v sociální práci. Toho času působí jako interní doktorand oboru Charitativní práce tamtéž.
Badatelsky se zaměřuje na problematiku všímavosti (Mindfulness) a jejího potenciálu v duševní
hygieně sociálních pracovníků.

Abstrakt:

CÍLE: Předkládaný text hledá odpovědi na otázku, jakým způsobem se očekávané nepříznivé demografické trendy v ČR odrazí v sociálním systému, potažmo i v sociální práci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází především z demografických prognóz ČSÚ a OSN při respektování aktuálně nastavených parametrů sociálního systému ČR. METODY: S ohledem na specifika tématu je použita především analýza sekundárních dat, dílčí pasáže využívají komparaci ČR s dalšími zeměmi EU stejně jako s významnými světovými ekonomikami. VÝSLEDKY: Očekávané demografické změny v ČR budou mít v příštích desetiletích významný dopad na ekonomiku ČR, trh práce i systém veřejných financí. Tento trend nebude možné zcela eliminovat, pouze zmírnit, a to v zásadě třemi způsoby: pronatalitními opatřeními, vyšším využitím práce seniorů a vyšší mírou využití práce cizinců. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Očekávaný demografický vývoj, stejně jako očekávaný nedostatek prostředků v systému veřejných financí, bude mít dopady rovněž na sociální práci. Jednak ve smyslu kvantitativním (rostoucí poptávka po řadě sociálních služeb v důsledku stárnutí populace), ale rovněž ve smyslu kvalitativním (změna požadavků na formu a standard sociální práce, které budou vyvolány především zcela jinou mentalitou dnešní mladé generace, která začne v budoucnu relevantní sociální služby využívat).

Klíčová slova:

demografický vývoj, porodnost, stárnutí obyvatelstva, důchodový věk, sociální rizika

Podobné články

Inspirace Konfrontace přístupů k naší budoucnosti
O čem se mluví Rozdíly v odměňování mužů a žen jsou jednou z příčin nízkých důchodů žen
Akademické články Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby
O čem se mluví Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny
Akademické články Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků


Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace