Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2015/5 » Publicistické texty k číslu 2015/5 »


Přehled článků


O čem se mluví

profil

Profesionální pomoc je velmi složitá záležitost

Článek je volně dostupný

Existují dvě roviny profesní etiky pracovníků krizových linek. Na jedné úrovni se jedná o vztah pracovníka vůči sobě samému, protože podle toho pak jedná se svými...

výzkum

Citlivosť žiakov na vybrané sociálne role v školskej triede

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Dlhoročná spolupráca univerzitných pracovníkov a  neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n. o., Nitra vyústila v roku 2015 do spoločného výskumu. Centrum Slniečko...

reflexe

Společná supervize pracovníků sociálně aktivizační služby a OSPOD

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Využití společných supervizí pro pracovníky sociálních služeb a orgánu sociálně-právní ochrany dětí není v současnosti příliš...

reflexe

Není schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek, a přesto pracuje…

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Často se na nás obracejí lidé, kteří mají ve svém posudku napsanou formulaci „přiznána invalidita ve III. stupni, není schopen výdělečné činnosti za zcela...


Fakta, legislativa, dokumenty

expertiza

Vztahy a postavení klientů, pracovníků v sociálních službách a poskytovatelů sociálních služeb v rovině právní

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Cílem této expertizy bude objasnit vzájemná práva a povinnosti mezi klienty – uživateli sociálních služeb, sociálními pracovníky jako zaměstnanci poskytovatele...

expertiza

Slovensko má nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

1. Úvod Dňa 18. septembra sa konal v Bratislave ustanovujúci snem Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej „komory“). V rámci...


Inspirace pro praxi

reflexe

Moc a bezmoc v práci s klientom

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

S témou moci sa stretávam od začiatku mojej profesionálnej praxe, ktorá začala v roku 1993, ešte počas štúdia na vysokej škole. Prvým dilematickým stretom s mocou bol pre...

rozhovor

Posilnění práv klientů může způsobovat bezmoc pracovníků

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Téma moci a bezmoci při práci s klienty rezonuje v každodenní práci sociálních pracovnic a pracovníků v mnoha oblastech. Ať již při vlastní přímé...

rozhovor a reflexe

Dovedu si představit bydlet určitou dobu v kontejneru

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Spolek Aslido (Akční skupina s lidmi bez domova) se zapojuje do řešení obtížné životní situace lidí bez domova, otvírá dialog mezi aktéry v problematice...

profil

Práva lidí po propuštění z vězení zůstávají jen teorií

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Centrum sociálních služeb Praha převzalo již ve dvou případech žadatelů o podmíněné propuštění „záruku za dovršení nápravy odsouzeného“....

metodický návod

Práce s problémovými hazardními hráči

Plný text bude dostupný: 31/12/2016

Závislostní chování v souvislosti s hazardními hrami je v posledních letech veřejně diskutované a dostává se tak do popředí široké veřejnosti....

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace