Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2016/5 » Publicistické texty k číslu 2016/5 »


Přehled článků


O čem se mluví

reflexe

Vztah sociální práce a sociálního podnikání

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Sociální podnikání je v současné době vyhledávaným tématem. Termín ,,sociální“ je však často mylně chápán a u někoho může...

zpráva

MPSV dlouhodobě podporuje sociální podnikání, které pomáhá integrovat znevýhodněné osoby na trh práce

Článek je volně dostupný

Celkem 485 mil. Kč šlo na podporu sociálního podnikání v uplynulém programovém období. Podpora byla poskytnuta prostřednictvím výzvy č. 30 Operačního programu...

esej

Východiska a oborové i mezioborové souvztažnosti sociální ekonomiky či podnikání v kontextu sociální práce

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Úvodem: Sociální práce je zakotvena do světa lidí, jimž má sloužit. Protagoras říká: „Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou, a...


Fakta, legislativa, dokumenty

expertiza

Zákonné podmínky pro výkon sociální práce a pro provozování sociálního podnikání

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Sociální práce a sociální podnikání jsou v současnosti velmi užívané pojmy v rámci celostátní a celospolečenské sociální...


Inspirace pro praxi

rozhovor

Pokud sociální pracovníci nezmění způsob myšlení, nemůžou na trhu obstát

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Ve srovnání se západní Evropou je v České republice sociální podnikání v začátcích a je spojeno zejména se zaměstnáváním osob...

profil

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

P3 - People, Planet, Profit je obecně prospěšnou společností, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na...

téma

K ustavení širšího konceptu sociálního podnikání

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Stať Izabely Oujezdské a Venduly Gojové „Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání“ (Oujezdská, Gojová, 2016) se...

profil

„Když chceš, tak můžeš!“

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Praxe personalistky představuje setkání s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou na jedné straně nositeli svých dovedností, zkušeností, odhodlání a vůle a na...

profil

TESSEA buduje kapacitu za účelem posílení sociálního začleňování

Plný text bude dostupný: 31/10/2017

Tematická síť pro sociální ekonomiku (zkratka TESSEA), byla založena v roce 2009 jako neformální názorová platforma v rámci stejnojmenného projektu, který byl...

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace