Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2016/6 » Publicistické texty k číslu 2016/6 »


Přehled článků


O čem se mluví

rozhovor

Spolupráce intervenčního centra a Policie České republiky je pro řešení případů domácího násilí naprosto klíčová

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Motto: Kde je vůle, je i cesta. Intervenční centra v České republice slaví desetiletí svého působení. Dne 11. 11. 2016 proběhla v historické budově Muzea v Hradci...

esej

Omyl tety Kateřiny: V případech ekonomického násilí mezi partnery může být kabát bližší než košile (kazuistika klientky v potravinové nouzi)

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Mezi notoricky opakované principy sociální práce patří, že v rámci nepříznivé sociální situace klienta bychom měli hledat zdroje podpory primárně...

esej

Nerovné odměňování v kontextu České republiky a Norska

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Účel článku a kontext jeho vzniku Článek vznikl hlavně jako stručná analýza nerovného odměňování žen a mužů, neboli tzv. fenoménu gender pay gap (GPG), v kontextu...

reflexe

Analýza potřebnosti projektu „Proč zrovna já? II“

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Projekt Proč zrovna Já II nabízí efektivní pomoc obětem trestných činů. Jedná se o navazující projekt Probační a mediační služby, a to projektu Proč zrovna já?,...

esej

Co potřebují oběti trestných činů?

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Esej se zaměřuje na práva obětí trestných činů a na možnosti propojení pomoci ženám jako obětem násilných a mravnostních trestných činů s výkonem praxe...


Fakta, legislativa, dokumenty

expertiza

Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku a poskytování sociálních služeb

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Úvod Tento příspěvek pojednává o problematice oznamovací povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen...

expertiza

Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Úvod Při hodnocení výsledků z výzkumů další příčiny domácího násilí nejprve začnu zkušenostmi. Z desetileté praxe při poradenství obětem...


Inspirace pro praxi

profil

Krízová poradňa pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Podľa najnovšieho výskumu Agentúry EÚ pre základné ľudské práva približne 30 percent žien zažíva alebo zažilo v živote nejakú formu násilia. Trend...

profil

„Stačia Vám stanovy a kolok“

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Rozhodnutie vytvoriť bezpečný priestor – centrum, ktoré by sa špecializovalo na pomoc a podporu žien, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera, nepadlo zo dňa na...

zpráva z výzkumu

Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Monografie Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z. ú.[1] shrnuje poznatky z výzkumu, který probíhal v rámci projektu Tři pilíře bezpečí[2],...

reflexe

Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia?

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Úvod Keď som sa rozhodovala, že napíšem reflexiu z praxe k téme násilia páchaného na ženách, netušila som, koľko nových podnetov ma do jej napísania...

profil

Jako doma

Plný text bude dostupný: 31/12/2017

Organizace Jako doma vznikla v roce 2012 s cílem zaměřit se na problematiku ženského bezdomovectví, oblast, která byla do té doby v České republice neznámá. Protože znalost problematiky...

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace