Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Terénní sociální pracovník (Brno)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na pozici terénní sociál-ní pracovník/ce se zaměřením na komplexní práci s rodinou, sociální pracovník - klíčový pra-covník Programu pomoci a podpory pěstounským rodinám (sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 o soc. službách, sociální pracovník dle zákona 359/1999 Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění). Úvazek: 1,0. Nástup: leden/únor 2018.
 
Náplň práce:
 • práce s rodinami v oblasti sociální, preventivní, vzdělávání (základní sociální poradenství, po-moc při sepsání úředních listin, doprovod a asistence na jednáních s úřady, pomoc při řešení problémových rodinných situací, výchovných problémů nezl. dětí, asistence při výběru školy na všech úrovních vzdělávacího systému, asistence při průchodu vzdělávacím systémem, komuni-kace s úřady / ÚP, OSPOD a vzdělávacími institucemi, zprostředkování kontaktu na další služby)
 • práce s rodinami jak v poradně, tak v terénu v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území města Brna
 • doprovázení pěstounských rodin jako klíčový pracovník/pomoc, podpora a vzdělávání pěstou-nů/

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 o soc. službách (minimálně vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku/ a dále odbornou způsobilost dle zákona 359/1999 Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění / § 49 a)
 • orientaci v problematice sociální práce, především terénní sociální práce s rodinou
 • rámcovou znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • rámcovou znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oblast rodinného práva
 • časovou flexibilitu (pracovní doba je pohyblivá)
 • uživatelskou znalost práce na PC
 • samostatnost, spolehlivost
 • komunikační a organizační dovednosti
 • schopnost přímé práce s klientem
 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • plná svéprávnost
 • schopnost zvládat náročné, stresové situace

Nabízíme:

 • práci na plný pracovní úvazek v zavedené a respektované organizaci
 • platové ohodnocení 25.000 Kč hrubého (po zkušební době)
 • zajímavou a rozmanitou práci
 • prostor pro seberealizaci v kreativním zaměstnání
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • pravidelné intervize a supervize

Strukturovaný životopis a motivační dopis dodejte nejpozději do 30.11.2017 včetně, v písemné formě na adresu organizace nebo elektronicky. Vybraní uchazeči a uchazečky budou kontaktováni telefonicky s pozvánkou k osobnímu pohovoru, kde bude třeba předložit doklad o nejvyšším ukon-čeném vzdělání. Žádosti, které nesplní výše uvedené podmínky, budou automaticky vyřazeny. Organizace si vyhrazuje právo místo neobsadit, pokud výběrová komise nevybere nikoho z uchazečů. Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Klimparová, Bratislavská 41, 602 00 Brno, klimparova.drom@seznam.cz.


Kontaktní e-mail: klimparova.drom@seznam.cz
Další informace: http://www.drom.cz
Datum zveřejnění: 15.11.2017

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace