Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Kurátor pro mládež (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Úřad MČ Praha 13 oznamuje volné pracovní místo na pozici kurátor/ka pro mládež v odboru sociální péče (úředník/úřednice) pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou.
 
Druh práce: činnosti spojené s výkonem sociálně-právní ochrany nezletilých dětí v rozsahu stanoveném z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění)
 • vyšší odborné vzdělání (obory zaměřené na sociální práci v souladu s ust. § 110 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění) – kvalifikační požadavek zmírněn v souladu s § 3 odst 3. NV č. 263/2018 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě v platném znění s ohledem na předchozí výběrové řízení)
 • znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • ovládání jednacího jazyka
 • flexibilita

Platové zařazení: třída 11 dle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, katalogu prací NV č. 399/2017 Sb. v platném znění a NV č. 263/2018 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna za rok při krátkodobých zdravot. potížích (tzv. sick days)

K přihlášce uchazeč přiloží:

 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • aktuální výpis z rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřenou kopii)

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu: Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 oddělení personální a platové Sluneční náměstí 2580/13 Praha 5 nebo doručené osobně do podatelny úřadu nejpozději do uzávěrky dne 26. 1. 2019. Obálku označte slovy: „pracovní místo: OSP-kurátor pro mládež (doba určitá)“.


Kontaktní e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
Další informace: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-volnem-pracovnim-miste-odbor-socialni-pece-kurator-ka-pro-mladez-doba-urcita-7.html
Datum zveřejnění: 11.1.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace