Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Veřejný opatrovník (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 17. 7. 2019 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení pracovního místa VEŘEJNÝ OPATROVNÍK v odboru sociální péče místo výkonu práce: Praha.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 9 (dle NV č. 263/2018 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě)

Druh práce: výkon veřejného opatrovnictví, zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou - dosažení 18 let věku
 • občan ČR - nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • schopnost jednat s lidmi, empatie

Výhodou:

 • praxe v obdobné pozici
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku veřejného opatrovnictví

Benefity:

 • zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
 • přátelský kolektiv
 • příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí - přímo na stanici metra B „Hůrka“
 • 5 týdnů dovolené - 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days) - možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
 • školení
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • příspěvky při životních a pracovních výročích
 • příspěvek na dětskou rekreaci
 • možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Přihláška musí obsahovat: - jméno, příjmení, titul - datum a místo narození - státní příslušnost - adresa trvalého pobytu - číslo občanského průkazu - telefonický kontakt - datum a podpis K přihlášce je nutno připojit: - strukturovaný profesní životopis - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii) - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii) - popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení– OSP veřejný opatrovník“ doručte nejpozději do 2. 8. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13 Odbor-kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční nám. 2580/13 158 00 Praha 5 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 


Kontaktní e-mail: moravcovaj@praha13.cz
Další informace: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-verejny-opatrovnik-10.html
Datum zveřejnění: 19.7.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace