Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Referent / referentka náhradní rodinné péče (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pozici referent / referentka náhradní rodinné péče v odboru sociálních věcí, na dobu určitou.

Stručná charakteristika práce: 

 • Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, včetně zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům.
 • Zajišťování metodických a analytických činností na úseku náhradní rodinné péče.

Požadujeme: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu s ověřením odborné způsobilosti zkouškou u Ministerstva vnitra ČR, pokud uchazeč nedosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR při současném splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
 • znalost související legislativy, zejména znalost
  • zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platné znění 
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
  • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vše v platném znění 
  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
  • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění 
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet) 
 • organizační a komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

Výhodou: 

 • praxe na úseku sociálních služeb 
 • znalost zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění 
 • úspěšně složená zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání)

Co Vám nabídneme? 

 • plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu 
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy 
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna 
 • benefitový systém Cafeteria 
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka) 
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění 
 • zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás pracovní pozice zaujala, budeme se těšit na Vaši písemnou nabídku se strukturovaným profesním životopisem zaslanou do 10. února 2020 na adresu uvedenou v oznámení o volném pracovním místě, které je uveřejněno na naší úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.


Kontaktní e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
Další informace: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html
Datum zveřejnění: 22.1.2020

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace