Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

MPSV (2019): Přehled systémů sociálního bydlení ve vybraných evropských zemích a jejich komparace

Lenka Máchová

Účelem této analýzy, která vznikla v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, je podpořit přenos dobré praxe a posílení kompetencí jak při tvorbě sociálně-bytové politiky, tak v poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb.

Text je určen primárně poskytovatelům sociálního bydlení, a to se zaměřením na obce, kterým se snaží zprostředkovat znalosti o řešení bytové nouze a problematice sociálního bydlení v evropském kontextu. Cílem Přehledu je srovnání přístupů k bytové nouzi ve vybraných evropských zemích, z něhož je možné čerpat koncepční, metodickou a praktickou inspiraci při řešení problematiky sociálního bydlení na lokální úrovni. Tato práce ve své první části obsahuje přehled systémů sociálního bydlení v pěti evropských zemích: ve Francii, v Německu, v Irsku, ve Španělsku a na Slovensku. Tyto státy byly do Přehledu vybrány na základě několika kritérií. Zkoumané země se vyznačují vzájemně odlišnými systémy sociálního bydlení, ať už co do pojetí sociálního bydlení, šíře cílové skupiny, druhu poskytovatelů, nebo způsobu jeho financování, ato zejména proto, aby Přehled poskytl širší škálu využívaných přístupů. Důležitou roli hraje i blízkost k prostředí ČR, a tím pádem případná aplikovatelnost postupů na území ČR. A konečně jde o země, do kterých nebyly směřovány zahraniční studijní cesty v rámci projektu Podpora sociálního bydlení1 . Ve většině zkoumaných států má sociální bydlení dlouhou tradici ajeho poskytování tak nabízí mnoho zkušeností, ze kterých země, jako je ČR, mohou čerpat. Slovenská historie sociálního bydlení je kratší, nicméně vzhledem k podobnosti sociálních i dalších souvisejících systémů s českými je značně přínosné sledovat cestu, kterou se tato země vydala. 

Celý přehled ke stažení zde

Vloženo 3.5.2019

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace