Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (květen 2013): Dopady reforem I. důchodového pilíře po roce 1996 na starobní důchody jednotlivců

Onřej Schneider, Jiří Šatava

V této studii shrnujeme, jak se s problémem rostoucích výdajů na důchody (těch reálných či těch očekávaných) potýkal současný český stát. Za výchozí bod jsme zvolili rok 1996, kdy byla v České republice, přes velký odpor odborů a tehdejší levicové opozice přijata důchodová reforma.Ta standardizovala český důchodový systém, zavedla nová pravidla pro výpočet důchodů a zvýšila věk pro odchod do důchodu. Jakkoliv byla reforma z roku 1996 kritizována jako „nesociální“, brzy se ukázalo, že na stabilizování důchodového systému nebude stačit a další úpravy následovaly prakticky každý rok.2 Změny v důchodovém systému měly přitom zejména jeden cíl: sladit příjmy a výdaje a zabránit akumulaci dluhů. Frekvence a vzrůstající razance úprav důchodového systému dokládají, jak je pro demokraticky zvolenou politickou reprezentaci obtížné nastavit dlouhodobě udržitelná pravidla důchodového systému...

Celý text studie lze zdarma stáhnout z webových stránek IDEA.

Vloženo 23.5.2013

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace