Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Disertace a diplomky

Tato sekce je určena vzdělavatelům v sociální práci, kteří chtějí zveřejnit výjimečné disertační a diplomové práce svých studentů a studentek. Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte nás  na pr@socialniprace.cz.


 

Motivace Romů ke vzdělání – etnická nebo sociokulturní podmíněnost?

Petra Gniadková (FSS OU)

Předložená diplomová práce usiluje o analýzu toho, zda je motivace u příslušníků romského etnika ovlivněna jejich etnicitou či prostředím, v němž žijí a vyrůstají.

První část, teoretická, seznamuje čtenáře se základními termíny interkulturní psychologie vztahujícími se k problematice etnických menšin. Pozornost je rovněž věnována motivaci, která jakožto intrapsychický proces objasňuje, jak vnitřní pochody osobnosti jedince ovlivňují jeho vztah ke škole a vzdělávacímu procesu. Opomenut není ani vliv sociálního a kulturního prostředí na oblast vzdělávání Romů, jelikož vztah člověka ke škole je z převážné části ovlivněn jeho sociokulturním zázemím, objemem kulturního a sociálního kapitálu. V neposlední řadě se práce zabývá základními charakteristikami romských rodin, jež se promítají do výchovně vzdělávací oblasti.

Druhá část, výzkumná, se prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie snaží objasnit, jaký význam přikládají vzdělání příslušníci romského etnika pocházející z odlišného sociálního a kulturního prostředí a jaké faktory mohly mít případný vliv na jejich vzdělanostní dráhu.

Klíčová slova: vzdělávání Romů, motivace, kulturní kapitál, sociální kapitál, sociokulturní handicap

Celý text práce lze stáhnout zde: (soubor v PDF)

Vloženo: 30.9.2014 11:22:02

... všechny diplomové práce a dizertace

Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace