Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Příklady pozoruhodné praxe - Úvod

(Praha, říjen 2018) V této rubrice se postupně budou objevovat popisy práce sociálních pracovníků na případech, které vznikly v rámci projektu TAČR „Profesionalizace sociální práce“. Souběžně budou zveřejňovány profesiogramy, tedy systematické popisy pracovních činností sociálních pracovníků a podmínek k výkonu těchto činností. Oba materiály na sebe budou odkazovat.

Zde prezentované popisy práce na případech, krátce kazuistiky, budou vždy tvořit pár. Jeden pracovník v nich popisuje jednak případ, který se vyvíjel podle předpokladů, případně podle plánů a poté druhý případ, ve kterém předpokládaného cíle dosaženo nebylo. V kontrastu obou případů bude možné vidět, jaké nároky práce klade na profesionála zastávajícího danou pracovní pozici.

Původně měl soubor kazuistik dokládat dobrou praxi. Pracovníci, kteří popisují své případy, byli vybráni jinými pracovníky, kteří jejich práci znají a považují ji za dobrou. Projektový tým postupně došel k názoru, že nezpochybnitelná kritéria dobré praxe stanovit nelze a přiklonil se k tomu, že kazuistiky budou představovat praxi, která je něčím zajímavá, pozoruhodná, inspirující. 

Kazuistika může představovat následováníhodný model, může být i podnětem k diskusi, která ukáže jako vhodný jiný způsob práce s případem.

Pracovníkům, kteří byli ochotni sdílet svou praxi, jsme zavázáni. Považujeme je za reprezentanty profese, která zatím u nás nemá vysokou prestiž a je také někdy označována za poloprofesi. Kdo se nebojí zveřejnit své případy, tady „jít se svou kůží na trh“, projevuje obdivuhodnou odvahu a sebevědomí, které k plné profesionalitě určitě patří.

K případům jsme zatím nechtěli otvírat veřejnou diskusi, protože není možné zajistit její férovost a ohleduplnost. Nicméně zpětné vazby uvítáme. Je možné je adresovat vedoucímu výzkumného týmu na mail oldrich.matousek@ff.cuni.cz. Jejich shrnutí zde budeme publikovat.    

 
Oldřich Matoušek, Pavel Navrátil,
Tatiana Matulayová, Hana Pazlarová

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace