Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Příklady pozoruhodné praxe - Úvod

(Praha, říjen 2018) V této rubrice se postupně budou objevovat popisy práce sociálních pracovníků na případech, které vznikly v rámci projektu TAČR „Profesionalizace sociální práce“. Souběžně budou zveřejňovány profesiogramy, tedy systematické popisy pracovních činností sociálních pracovníků a podmínek k výkonu těchto činností. Oba materiály na sebe budou odkazovat.

Zde prezentované popisy práce na případech, krátce kazuistiky, budou vždy tvořit pár. Jeden pracovník v nich popisuje jednak případ, který se vyvíjel podle předpokladů, případně podle plánů a poté druhý případ, ve kterém předpokládaného cíle dosaženo nebylo. V kontrastu obou případů bude možné vidět, jaké nároky práce klade na profesionála zastávajícího danou pracovní pozici.

Původně měl soubor kazuistik dokládat dobrou praxi. Pracovníci, kteří popisují své případy, byli vybráni jinými pracovníky, kteří jejich práci znají a považují ji za dobrou. Projektový tým postupně došel k názoru, že nezpochybnitelná kritéria dobré praxe stanovit nelze a přiklonil se k tomu, že kazuistiky budou představovat praxi, která je něčím zajímavá, pozoruhodná, inspirující. 

Kazuistika může představovat následováníhodný model, může být i podnětem k diskusi, která ukáže jako vhodný jiný způsob práce s případem.

Pracovníkům, kteří byli ochotni sdílet svou praxi, jsme zavázáni. Považujeme je za reprezentanty profese, která zatím u nás nemá vysokou prestiž a je také někdy označována za poloprofesi. Kdo se nebojí zveřejnit své případy, tady „jít se svou kůží na trh“, projevuje obdivuhodnou odvahu a sebevědomí, které k plné profesionalitě určitě patří.

K případům jsme zatím nechtěli otvírat veřejnou diskusi, protože není možné zajistit její férovost a ohleduplnost. Nicméně zpětné vazby uvítáme. Je možné je adresovat vedoucímu výzkumného týmu na mail oldrich.matousek@ff.cuni.cz. Jejich shrnutí zde budeme publikovat.    

 
Oldřich Matoušek, Pavel Navrátil,
Tatiana Matulayová, Hana Pazlarová

Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace