Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Příklady pozoruhodné praxe

Příklad Vladimíry Šlancové

Dluhová poradna

Paní Jana se obrátila na Dluhovou poradnu Pobočky Diakonie Církve bratrské v Kladně v létě roku 2014... Celý text

Příklad Zuzny Turaiové

Odlehčovací služba pro rodiny pečující o člověka s demencí

U klientů s demencí je možné předpokládat postupné zhoršování jejich psychického i fyzického stavu... Celý text

Příklad Petry Neumannové

Případ sociální pracovnice z azylového domu

Paní Marie se přistěhovala do azylového domu (dále jen AD) s dcerou Celestýnou (8 let) z penzionu, ... Celý text

Příklad Martiny Schotilové a Terezy Vránové

Sociálně-právní ochrana dětí

Rodiče po čtyřměsíční známosti spolu začali bydlet a po třech letech uzavřeli manželství. Po prvním roce ... Celý text

Příklad Lenky Holasové

Pečovatelská služba – Jihoměstská sociální

V červenci 2017 nás oslovil pan Novák, kterému se vrátila maminka (72 let) domů z nemocnice po amputaci... Celý text

Příklad Lukáše Šulce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Filipovi je třináct let. Do jednoho z pražských Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) začal docházet... Celý text

Příklad Kristiny Jánošíkové

Dům tří přání – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Jedenáctiletá Katka měla po rozhodnutí soudu přejít do péče otce. Matka přechodu bránila ... Celý text

Příklad Dany Štefečkové

Podpora a pomoc sociální prací v nemocničním prostředí

Do našeho zdravotnického zařízení byly současně přijaty dvě pacientky: na kožní oddělení ... Celý text

Příklad Soni Škvareninové

Hezké zážitky před odchodem s podporou sociální práce

Družka Vítka zatelefonovala na doporučení lékaře v nemocnici do mobilního hospice... Celý text

Příklad Lucie Slámové

Případy sociální pracovnice "nízkoprahu"

Šimonovi je 14 let. Přišel k nám do zařízení s tím, že má problémy s partou jiných kluků, kteří mu vyhrožují... Celý text

Příklad Michaely Vlkové 

Případy kurátorky pro děti a mládež, OSPOD Praha 3

S rodinou pracuje náš OSPOD již déle než dvacet let. Děti, se kterými jsme... Celý text

Příklad Evy Sedlaříkové 

Případy vedoucí střediska PMS Kladno, probační pracovnice

Jarmila byla odsouzená za zabití svého přítele. Během hádky, kdy byli oba... Celý text

Příklad Lucie Bordovské 

Případy terénní pracovnice OSPOD

OSPOD se dostal do kontaktu s rodinou v souvislosti s rozvodem rodičů. Matka pracovala jako učitelka, otec dětí je voják. V nedávné době pobývali... Celý text

Příklad Kateřiny Veselé 

Případy sociální pracovnice K-centra, nestátní organizace

Věře je dnes 25 let. Od šestnácti let chodila s mužem, který byl závislý. S ním se... Celý text

Příklad Veroniky Hákové 

Případy sociální pracovnice v dětském domově

David k nám přišel v roce 2010 a spolu s ním přišel jeho mladší bratr Ríša. David chodil... Celý text

Příklad Pavla Pěnkavy 

Případy sociálního kurátora městského úřadu

Tenhle pán je se mnou v kontaktu 8 let. Byl odsouzený za sexuální obtěžování nevlastní dcery... Celý text

Příklad Hany Mudrové 

Případy sociální pracovnice v oddělení nepojistných dávek ÚP

Pan Jiří nedávno překročil osmdesátku. Bydlel s manželkou, která se o něj... Celý text

Příklad Vladimíry Zborníkové 

Případy sociálního pracovníka pro doprovázení pěstounských rodin

Dáša se narodila v roce 1999. Vyrůstala jako malá v několika dětských domovech. Matka Dáši byla... Celý text

Příklad Olgy Kavalírové a Ivy Poláčkové 

Čtyři případy sociální pracovnice v azylovém domě pro rodiny s dětmi

Paní Ludmila je žena, která ve svých 33 letech v době prvního těhotenství přichází poprvé v životě požádat o... Celý text

Příklad Martina Vosláře a Ireny Hrnčiříkové 

Různá podoba sociální práce na obci

Janě je 27 let. Bydlela původně v Mostě. V rodině, která příliš nefungovala a nezvládala péči o ni. Byli prý rádi... Celý text

Příklady Lenky Hodkové 

Případy matek na útěku sociální pracovnice intervenčního centra

Paní Iva byla kontaktována pracovnicí Intervenčního centra pro osoby ohrožené ...  Celý text

Příklad Jarmily Vosykové 

Vidí senioři "domov pro seniory" jako opravdový domov? Ze zkušenosti sociální pracovnice

Paní Margita nastoupila do našeho domova pro ... Celý text 

Příklad Michaely Formánkové

Barevné případy pracovnice střediska péče o duševní zdraví (budoucího centra duševního zdraví)

Karolíně je 55 let. Většinu svého dospělého života ... Celý text 

Příklad Petry Pfaurové a Terezy Dufkové

Možnosti  síťování v sociálně aktivizační službě

V případě, o kterém píšeme, chválíme velmi dobrou spolupráci se školou i s OSPOD... Celý text

Příklad Lucie Slámové

Případy sociální pracovnice "nízkoprahu"

Šimonovi je 14 let. Přišel k nám do zařízení s tím, že má problémy s partou jiných kluků... Celý text

Příklad Lukáše Šulce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Filipovi je třináct let. Do jednoho z pražských Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) začal docházet... Celý text

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace