Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Workshop Profesionalizace sociální práce

Přinášíme záznamy z workshopu Profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích, který se konal dne 19. října 2018 na Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci. Workshop se konal v rámci projektu TAČR ETA TL01000146-V3 Profesionalizace sociální práce.

Záměrem workshopu bylo zasazení projektu do mezinárodního kontextu, diskutovat o aktivitách a výstupech projektu s cílem obohatit projekt o zahraniční kontext a zkušenosti. Cíle workshopu byly: diskutovat vybrané otázky profesionalizace sociální práce v Evropě; diskutovat současný stav výzkumu profesionalizace sociální práce

Workshop probíhal v angličtině formou panelové diskuze. Moderátorkou diskuze byla Selma Porobić, Ph.D., vedoucí oddělení humanitárních studií Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP v Olomouci. Diskutujícími byli:

  • Prof. Dr. Hans Uwe Otto - Senior research professor on the Faculty of Educational Science and codirector of the Bielefeld Center for Education and Capability Research at Bielefeld University, Germany, Adjunct Professor at the School of Social Policy and Practice at the University of Pennsylvania, Philadelphia and Guest Professor at Shanghai University.
  • Prof. Dr. Malcolm Payne - Adviser (Policy and Development) at St Christophers Hospice, London, Emeritus Professor of Community Studies, Manchester Metropolitan University, and Honorary Professor, Kingston University St Georges Medical School.
  • Prof. Dr. Hans Jürgen Göppner - Prof. i. R der Fakultät für Soziale Arbeit (FH) der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
  • Prof. Dr. Habil. Roland Becker Lenz - Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Záznamy z diskuse o výzkumu profesionalizace sociální práce:

Záznamy z diskuse o vzdělávání k profesionalizaci sociální práce:

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace