Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Workshop Profesionalizace sociální práce

Přinášíme záznamy z workshopu Profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích, který se konal dne 19. října 2018 na Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci. Workshop se konal v rámci projektu TAČR ETA TL01000146-V3 Profesionalizace sociální práce.

Záměrem workshopu bylo zasazení projektu do mezinárodního kontextu, diskutovat o aktivitách a výstupech projektu s cílem obohatit projekt o zahraniční kontext a zkušenosti. Cíle workshopu byly: diskutovat vybrané otázky profesionalizace sociální práce v Evropě; diskutovat současný stav výzkumu profesionalizace sociální práce

Workshop probíhal v angličtině formou panelové diskuze. Moderátorkou diskuze byla Selma Porobić, Ph.D., vedoucí oddělení humanitárních studií Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP v Olomouci. Diskutujícími byli:

  • Prof. Dr. Hans Uwe Otto - Senior research professor on the Faculty of Educational Science and codirector of the Bielefeld Center for Education and Capability Research at Bielefeld University, Germany, Adjunct Professor at the School of Social Policy and Practice at the University of Pennsylvania, Philadelphia and Guest Professor at Shanghai University.
  • Prof. Dr. Malcolm Payne - Adviser (Policy and Development) at St Christophers Hospice, London, Emeritus Professor of Community Studies, Manchester Metropolitan University, and Honorary Professor, Kingston University St Georges Medical School.
  • Prof. Dr. Hans Jürgen Göppner - Prof. i. R der Fakultät für Soziale Arbeit (FH) der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
  • Prof. Dr. Habil. Roland Becker Lenz - Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Záznamy z diskuse o výzkumu profesionalizace sociální práce:

Záznamy z diskuse o vzdělávání k profesionalizaci sociální práce:

Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace