Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Pozvánky

Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, zve na XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku.
 
Rádi bychom Vás pozvali na další ročník QA Konference, který je plánován na 7. - 8. 2. 2019 do Českých Budějovic.

Patnáctá QA konference v roce 2016 v Bratislavě měla téma "Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu". Konferenci otevřela přednáška s názvem "Lži, zatracené lži a vědecké články" a podobný tón měla i široká diskuse účastníků s dlouholetými tahouny konferencí na klíčové konferenční téma. Jako paralelu tehdy kdosi připomněl starý projev ústředního tajemníka KSČ, v němž onen politik hodnotil úspěchy země nějak takto (parafrázujeme): Před rokem 1948 (nebo se mluvilo o roku 1968?) naše země stála před velkou propastí. … A od té doby jsme udělali obrovský skok vpřed. V konferenční diskusi se nahlas uvažovalo dokonce o tom, zda pořádání konferencí má smysl a zda sérii kulatým patnáctým ročníkem neukončit. Našlo se ale pár nadšenců tvrdících, že upozorňování na problémy je jedním z důležitých důvodů proč se setkávat (nikoliv ovšem jediným), a že právě tím, že realisticky a odpovědně připouštíme chyby a slepé uličky, se lišíme od těch neomylných, ať už komunistů, sektářů, či jiných dogmatiků (někdy i výzkumníků).

Takže přede dveřmi máme ročník osmnáctý. Chceme ho opět věnovat klíčovému pojmu setkávání, tedy kvalitě; mottem konference je "Hledání kvality". Co je kvalita? Jak ji poznáme? Lze ji nějak definovat? A co vlastně dělá kvalitativní výzkum kvalitativním? To, že v něm "nepočítáme", ale "povídáme"? Nebo snad to, že v něm kódujeme a hledáme témata či kategorie? A míří každé kódování či hledání kategorií ke kvalitativnímu aspektu zkoumané skutečnosti? A opět jsme u původní otázky: Co je to ta kvalita, kterou obsahuje slovo kvalitativní? Znamená to snad kvalitu v obvyklém smyslu, že něco je uděláno dobře? Ale i kdyby nikoliv, otevírá se tu další okruh témat patřící pod hlavičku "hledání kvality". Sem patří otázky jako: Co je kvalitní výuka, kvalitní psychoterapie, kvalitní život, kvalitní léčba, kvalitní překlad, kvalitní management, atd? A co je kvalitní výzkum? A co je kvalitní kvalitativní výzkum?

Protože tématem naší konference je výzkum, uvítáme a budeme preferovat příspěvky, které jsou založené na empirickém výzkumu. A protože tématem naší konference jsou metody a metodologie, budeme vděčni za příspěvky, které budou vedle svého výzkumného (empirického) zaměření reflektovat použitou kvalitativní metodologii a klást si otázky týkající se kvalitativnosti a kvality provedeného výzkumu.

Deadline pro příspěvky je 30. 11. 2018.
 
V nejbližší době bude aktualizován web QAkonferencí na této adrese: http://qak.upol.cz/. Jako garanti tématu "Kvalita života" už se přihlásili kolegové z Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky AV ČR.

Těšíme se na Vaše návrhy příspěvků a sympozií a na setkání na konferenci v Českých Budějovicích 7. - 8. února 2019 !

Webová stránka: http://qak.upol.cz/

Vloženo: 10.5.2018 11:40
Naposledy upraveno: 10.5.2018 11:42

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace