Sponzorské předplatné

Zajištění vydávání natolik odborného profesního časopisu je finančně velmi náročné a za současné situace k němu bohužel příjmy z prodeje časopisu nedostačují. Proto apelujeme na Vás, na naše čtenáře a odběratele – podpořte existenci jediného časopisu sociálních pracovníků v ČR a na Slovensku a zlepšete tak jeho výhledy do budoucna! Budeme Vám velice vděčni, rozhodnete-li se podpořit nás například inzercí v našem magazínu nebo na www stránkách, či přímo finančním darem. Cestou podpory je ale také zakoupení časopisu za sponzorské předplatné, tedy za předplatné vyšší než je standard. Výše tohoto sponzorského předplatného nejenže více odpovídá výrobním nákladům, ale je nastavena i s ohledem na reálné finanční možnosti našich předplatitelů. Všem, kteří se rozhodnou nám takto pomoci, předem velice děkujeme a rádi je zařadíme na seznam našich podporovatelů uveřejněný na našich www stránkách.
» objednat sponzorské předplatné