Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

tisková zpráva

Je čas mluvit o sexuálním násilí: 64 % napadení mají na svědomí partneři obětí

ilustrační foto

Vydáno před 124 dny

U příležitosti letošního Mezinárodního dne proti násilí na ženách, který připadá na 25. listopadu, opět začíná kampaň #ResponsibleTogether organizovaná Evropskou sítí pro práci s násilnými osobami Work WIth Perpetrators – Europian Network (WWP-EN). Cílem letošní kampaně je upozornit na často tabuizované sexuální násilí. Za Česko se do evropské kampaně zapojují nevládní organizace Liga otevřených mužů (LOM) a SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze (SOS centrum).

Sexuální násilí se odehrává v domácnostech

„O sexuálně motivovaném násilí si často myslíme, že se odehrává někde v temných uličkách, kde číhá neznámý útočník. Tak to není. Většinou se jedná o násilí, které působí blízká osoba. Nejčastěji partner,“ vysvětluje Tomáš Repka, garant projektu Muži proti násilí, z LOMu.

„Mýty o znásilnění brání ženám vůbec přiznat, že šlo o sexuální násilí. To odrazuje oběti od nahlášení sexuálního napadení blízkou osobou,“ doplňuje PhDr. Anna Stodolová, vedoucí SOS centra. 

Podle výzkumu WHO z roku 1997 je každá pátá žena na světě někdy v životě obětí znásilnění nebo pokusu o něj (WHO 1997). Podle výzkumu Janice Du Mont z roku 2017 jsou partneři častějšími pachateli násilí na ženách než jiné osoby (Du Mont et al. 2017). Další Nedávná studie od Agentury EU pro základní práva potvrdila, že 64 % evropských žen, které byly obětmi sexuálního napadení od svých 15 let, ho zažily od svého partnera (FRA 2014).

Součástí řešení je práce s lidmi, kteří násilí působí

„Muž mě opakovaně znásilňoval, když přišel domů opilý. Při posledním sexuálním napadení mě i zbil,“ odhaluje svůj příběh dvaatřicetiletá žena, která má se svým o tři roky starším mužem dvě malé děti. Po oznámení na policii se přes OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) dozvěděla o SOS centru Diakonie Českobratrské církve evangelické v Praze. To poskytuje skupinovou terapii v rámci programu „Stop násilí“, na kterou začal její manžel docházet. 

Program Stop násilí je pro osoby, které mají potíže se zvládáním agrese ve vztazích. Manžel se tam učil rozumět tomu, co se v něm odehrává a proč je násilný ke své ženě. Nakonec tito manželé využili ještě párovou terapii v rámci služeb SOS centra. Muž přestal pít alkohol, začal vnímat potřeby své ženy a respektovat její názor.

Nový program pro osoby dopouštějící se násilí otevírá v únoru i Liga otevřených mužů, která v ČR už 6 let pořádá kurzy zvládání vzteku pro muže, kteří nezvládají svou agresi. 

„Základním principem je přijetí odpovědnosti za násilí a nehledání ospravedlnění ve svém okolí – manželka si za to může sama, v práci mám blbého šéfa atp. Za násilí je odpovědný vždy jeho nositel. Proto je důležité zaměřit se na původce násilí,“ vysvětluje smysl práce s násilnými osobami Tomáš Repka. 

Kampaň #ResponsibleTogether

 „Sexuální násilí páchané muži na jejich partnerkách představuje nejčastější formu sexuálního zneužití v Evropě. Ženám způsobuje vážnou fyzickou i psychickou újmu,“ říká výkonná ředitelka WWP-EN Alessandra Pauncz. Tato síť sdružuje 56 organizací z 29 zemí a u příležitosti Mezinárodního dne násilí na ženách spouští společnou kampaň, která má za cíl podnítit veřejnou diskuzi o sexuálně motivovaném násilí. 

Organizace zapojené do kampaně #ResponsibleTogether trvají na tom, aby:

  • všechny evropské vlády podepsaly, ratifikovaly a efektivně implementovaly Istanbulskou úmluvu,
  • všechny zákony a politické regulace, které se týkají násilí ve vztazích, otevřeně přijaly sexuální násilí jako formu násilí, kterou je potřeba řešit,
  • všechny evropské země pracovaly na odstranění škodlivých stereotypů, vč. mýtů o znásilnění, které obětem brání říct si o pomoc, kterou potřebují a mají na ni nárok.

 

Mgr. Barbora Kočíková,
SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze

Mgr. Tomáš Repka,
Liga otevřených mužů

 

SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze poskytuje krizovou intervenci, odbornou pomoc, podporu a informace lidem v obtížné či krizové životní situaci. Ve své nabídce má také program „Stop násilí“, který nabízí pomoc všem, kteří mají potíže se zvládáním agrese a vzteku. Více na www.soscentrum.cz, nebo www.nasilivevztazich.cz.

 

Liga otevřených mužů, z.s. usiluje o zvyšování kvality života mužů v ČR. V rámci této snahy se věnuje také práci s agresí a násilím. Především mužům je určen program „Zvládání vzteku“: www.zvladanivzteku.cz  Sdílet text:


Podobné zprávy

Inspirace Případy matek na útěku sociální pracovnice intervenčního centra
Akademické články Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci?
Akademické články Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie
Fakta, dokumenty, legislativa Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí
O čem se mluví Trauma se mýdlem nesmyje – video k problematice sexuálního násilí


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace