Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

komentář

Zaměstnání jako významný faktor úspěšné resocializace

ilustrační foto

Vydáno před 6 lety

Získání pracovního uplatnění klientů s kriminální minulostí sice přesahuje rámec klasické sociální práce, ale je pro dosažení jejich úspěšné resocializace naprosto zásadní.

Když se například Daniel (25 let) dopustil trestného činu výtržnictví, byl odsouzen k podmíněnému trestu a zároveň mu byla uložena povinnost uhradit škodu 20 000 Kč. Daniel, který před nedávnem přišel o práci, chce ve zkušební době obstát, a tak si v první řadě potřebuje najít nové zaměstnání. Hledá uplatnění v oblasti pomocných dělnických profesí. Zatím ale nenašel nabídku, kde by zaměstnavatel nepožadoval doložit výpis z rejstříku trestů.

Je třeba si uvědomit, že záznam v rejstříku trestů se týká statisíců lidí. V ČR bylo v roce 2011 odsouzeno téměř 74 000 osob a odsouzení je zpravidla spojeno se záznamem v rejstříku trestů, se kterým daná osoba žije i řadu let. Můžeme sledovat poměrně rozšířenou praxi, kdy zaměstnavatelé do inzerátů na volné pozice uvádějí požadavek trestní bezúhonnosti, a tento trend se týká i nekvalifikovaných profesí. Osob, které mohou být uvedeným požadavkem a priori vyloučené z okruhu potenciálních kandidátů, jsou tedy statisíce.

Co zmůže sociální pracovník v interakci s klientem

Sociální pracovníci mohou pomáhat klientům se stabilizací sociální situace, posilovat a prověřovat jejich motivaci k pozitivním změnám v životě, hledat si práci, rozvíjet dovednosti a schopnosti nutné pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Pro nalezení pracovního uplatnění se osvědčuje využívat nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a díky nim zvyšovat kvalifikaci klientů, podporovat formou mzdových příspěvků zaměstnavatele a odbourávat bariéry, které v cestě jejich úspěšného uplatnění na trhu práce stojí.

Kromě přímé práce s klienty stojí před sociálními pracovníky nelehký úkol. Je třeba měnit zažité předsudky a šířit ty příklady, kdy klienti s kriminální minulostí využili druhé šance a zaměstnavatel v nich získal kvalitního pracovníka. Je třeba při práci s klienty získat a prověřit potřebné informace, které jsou pro zaměstnavatele k výběru pracovníků relevantní, poskytnout zaměstnavateli kvalitní servis vytipování vhodných kandidátů a budovat jejich důvěru. Těmito kroky můžeme dosáhnout toho, že pro zaměstnavatele budou důležité zejména odborné a osobnostní předpoklady klientů a posuzováním kriminální minulosti se budou zabývat pouze v přímé návaznosti na vykonávanou pozici.

Podpořit uplatnění těchto klientů na trhu práce mohou i systémové změny: potlačování práce na černo, důsledná podpora praxe rovných příležitostí a daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří se rozhodnou stát se součástí reintegrace lidí s kriminální minulostí a tyto klienty budou ochotni zaměstnat. Inspirací mohou být kroky, které byly v posledních desetiletích úspěšně uplatněny při začleňování na trh práce osoby se zdravotním znevýhodněním.

Příklad zahraničních zkušeností

V zahraničí se tato praxe již osvědčila, což dokazují zkušenosti pracovní agentury Working Chance, která se specializuje na pracovní poradenství pro ženy s kriminální minulostí. „Zaměstnavatelům nikdy neříkáme, že by měli daného klienta přijmout, protože se jedná o osobu, která byla trestaná a potřebuje pomoc, ale proto, že je to ten pravý člověk na pozici, kterou chce zaměstnavatel obsadit,“ tvrdí Jocelyn Hillman z anglické pracovní agentury Working Chance. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zaměstnání je faktorem, který dokáže snížit recidivu až o polovinu.

Argumenty pro zaměstnávání odsouzených existují

Zaměstnávání osob s trestní minulostí je pro společnost výhodné: minimalizuje zatížení systému sociálních dávek a podporuje řádné odvádění daní, snižuje riziko recidivy a v neposlední řadě vytváří předpoklady pro splácení škody poškozenému a jiných pohledávek. Snížení recidivy se odrazí i na kapsách daňových poplatníků. Finanční náklady na vězení činí zhruba 1 000 Kč na osobu/den, tedy zhruba 365 tisíc Kč ročně.

Lenka Ouředníčková
místopředsedkyně
Sdružení pro probaci a mediaci v justici


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Po vzpourách ve věznicích se noviny staly vhodným projektem pro vězně
O čem se mluví Penitenciární sociální práce před propuštěním odsouzeného na svobodu
Inspirace Sociálny pracovník pri práci s trestanými miluje vinných a pozná svoju mieru
Inspirace Problematika zaměstnávání osob s trestní minulostí aneb „Máte záznam? Máte smůlu.“
Inspirace Anjel väznice: Elisabeth Fry


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: sedm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace