Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Fakta, legislativa, dokumenty »

zpráva

Supervízia, syndróm vyhorenia, etický kódex supervízie a mnoho ďalšieho

ilustrační foto

Vydáno před 125 dny

Medzinárodná vedecká konferencia Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia

V slovenskom prostredí pomáhajúcich disciplín sa supervízia bezpochyby stáva nadprofesnou formou pomoci. Jej realizácia čoraz častejšie nie je otázkou vyplývajúcou z legislatívnych povinností, ale z uvedomenia si potreby reflektovať širokú škálu faktorov ovplyvňujúcich proces práce s klientom. Takéto subjektívne hodnotenie nemôže byť zovšeobecňované. Naopak, musí vychádzať z empirických analýz, ktoré odbornej verejnosti ponúknu uchopiteľný dôkaz o efektivite supervízie a jej významnom mieste v procese starostlivosti o klienta (nie len) sociálnej práce. Na tieto skutočnosti upozornila medzinárodná vedecká konferencia Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia1, ktorá sa uskutočnila 17.–18. októbra 2018 v Piešťanoch na Slovensku.

Na samotnej konferencii je zaujímavý už fakt, že bola realizovaná v súvislostiach s riešením vedeckovýskumného projektu VEGA (1/0015/16)s názvom Posudzovanie vplyvu supervízie ako preventívneho faktora syndrómu vyhorenia u odborných zamestnancov subjektov sociálnych služieb. Takto orientovaných a podporených výskumov nie je v slovenskom akademickom prostredí veľa. Jeho autori si kládli za cieľ ohodnotiť vplyv supervízie ako preventívneho faktoru ohrozenia syndrómom vyhorenia. Či sa im to podarilo, sa dozvedáme hneď z prvých stránok zborníka, ktorý bol účastníkom k dispozícii v prvý deň konania konferencie. Autori potvrdili závislosť účasti na supervízii a nižším rizikom ohrozenia syndrómom vyhorenia na zistenej signifikancii o hodnote p = 0,0016. Konštatovali, že supervízia určená pre zamestnancov zariadení...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Problémy v praktickom vzdelávaní študentiek a študentov sociálnej práce
O čem se mluví V „boji o děti“ se bez legislativních změn neobejdeme
Inspirace Možnosti síťování v sociálně aktivizační službě pro rodiny
Akademické články Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
Akademické články Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace