Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
5/2019

reflexe případu

Cesta z vězení do běžného života

ilustrační foto

Vydáno před 21 dny

Kazuistika zachycuje příběh mladé ženy Markéty, která měla velmi těžké dětství. Se svými třemi sourozenci byla odebrána matce za těžké týrání, umístěna do dětského domova a po osmi letech byla své matce i se sourozenci vrácena zpět. Matka ji naučila ve 12 letech krást a veškeré překážky v životě řešit násilím. Markéta vystřídala po návratu z dětského domu několik základních škol. Nevyučila se a má jen základní vzdělání. S partnerem, se kterým má dvě děti, žila přibližně pět let. Zažila domácí násilí, drogy a opět vydělávání pomocí krádeží. Markétě v prosinci 2013 byly odebrány děti z důvodu trestné činnosti a následného nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Děti byly svěřeny do péče její matce. V červenci 2014 Markéta nastoupila do výkonu trestu odnětí svobody. Z počátku pobytu se s dětmi stýkala pravidelně prostřednictvím návštěv a dopisů. Po roce a půl její matka začala návštěvy omezovat a Markéta mě oslovila a požádala o spolupráci ohledně kontaktů s jejími dětmi. Během posledního roku pobytu ve vězení jsem pravidelně obě děti dovážela do věznice na asistované kontakty a současně jsem jí poskytovala odborné sociální poradenství související s životem po propuštění. Ve spolupráci byla aktivní a zodpovědnou klientkou, hlavní oblasti, které byly obsahem zakázky poskytovaného poradenství, zahrnovaly odborné vedení při znovuobnovení vztahu s dětmi, které povede k bezpečnému/postupnému přechodu dětí zpět do péče matky, a dále rozvoj rodičovských kompetencí. Markéta bylo podmínečně propuštěna dne 21. 2. 2018, přičemž měla soudem uloženou povinnost spolupracovat...


Pro zobrazení celého textu se přihlaste

zadejte e-mail použitý při objednávce předplatného zadejte ID uživatele z DB Send

Objednejte si předplatné.


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Vězení může být příležitostí pro vztah rodiče a dítěte
O čem se mluví Příklady problémů ve vztazích mezi generacemi v rodinách s týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným dítětem
Inspirace Práva lidí po propuštění z vězení zůstávají jen teorií
Fakta, dokumenty, legislativa Transformace ochrany dětí: překrásný nový svět…
Fakta, dokumenty, legislativa Spory rodičů o děti – velký problém a příčina znevýhodnění dětí


0

Diskuze

Všechny komentáře

Veronika Aresta_redaktorka
Dobrý den, děkujeme za Váš komentář. Pokud máte zájem vyjádřit se rozsáhleji k textu nebo na něho reagovat, rádi Vám nabídneme možnost. Takto komentář často nedoputuje ke všem čtenářům. V případě zájmu se obraťte na můj email pr@socialniprace.cz. Děkuji mnohokrát.
Vloženo: 11.11.2019 11:38:47

sociální pracovník
o čem se nemluví: Cesta z běžného života do vězení dovolím si zde vložit komentář z facebooku od IPSI (www.socialniinkluze.cz), typoval bych to na Alenu Zieglerovou... palec nahoru! CHYSTÁ SE PRODLOUŽENÍ DOBY VYŘAZENÍ Z ÚŘADU PRÁCE AŽ NA 1 ROK https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000101103 "Chceme prodloužit sankční vyřazení z evidence úřadu práce při opakované nespolupráci na šest a devět měsíců podle závažnosti této nespolupráce," nechala se slyšet ministryně práce Maláčová při své pátečním 50-minutovém monologu před hlasováním o navýšení rodičovského příspěvku, k němž pak nedošlo. Přes sobotu to pak nějakým zázrakem narostlo až na 12 měsíců sankčního vyřazení, jak ukazuje přiložený snímek z nedělních Událostí ČT1. SANKČNÍ VYŘAZENÍ z evidence nezaměstnaných ZNAMENÁ ZTRÁTU NÁROKU NA NĚKTERÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY. Vypadá to tedy, že ministryně přistoupila ve snaze získat souhlas s navýšením životního minima a zavedením zálohového výživného k nastražení další návnady svým kritikům z řad opozičních poslankyň a poslanců, která je má přesvědčit, že dávky nerozdává plošně, ale naopak jejich přidělování zpřísňuje. Nejprve si dovolíme reportáž z Událostí ve třech bodech opravit: 1) Ne, MINISTERSTVO PRÁCE NEPOSKYTUJE 11 SOCIÁLNÍCH DÁVEK. Ve skutečnosti neposkytuje ani jednu, jen se z jeho rozpočtové kapitoly dávky hradí, a sice CELKEM 28 DÁVEK, které vyplácejí Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho 16 dávek je nepojistných (z daní, včetně DPH, tedy od všech občanů) a 12 pojistných (z odvodů dané osoby na zdravotní, sociální, nemocenské pojištění nebo na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), jak jsme pro pořádek, nicméně asi marně, uváděli po celý rok 2019, počínaje 9. lednem: https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1163459467140262. 2) DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI NEEXISTUJÍ, existuje jen jedna dávka s názvem Podpora v nezaměstnanosti, na kterou si každý musí nejprve vydělat, protože je pojistná, a na kterou ministryně Maláčová necílí (bohužel ani tak, aby ji navýšila po bezprecedentním "dočasném" snížení od roku 2012 za ministra Drábka (TOP 09). Takže je v pořádku, že se Podpora v nezaměstnanosti podle ČT 1 navýšila, protože to jen znamená, že vyšší byl poslední výdělek nezaměstnaných, z něhož se jim tato dávka počítá. I tak jde ve většině případů o pobírání 45 % čistého výdělku (např. jen proto, že předchozí pracovní poměr skončil dohodou, což Drábek považoval za "zbytečné") a po dobu pouhých 5 měsíců (před Drábkem 6 měsíců). VŠECHNY OSTATNÍ DÁVKY ŘEŠÍ JINOU SOCIÁLNÍ SITUACI NEŽ NEZAMĚSTNANOST, například stáří, nemoc, péči o dítě, krizovou situaci typu povodeň nebo nízký příjem na obživu a bydlení za podmínky prokázání aktivity příjem si zajistit prací, prodejem majetku, nebo výpomocí od rodiny. 3) OPAKOVANÁ NESPOLUPRÁCE S ÚŘADEM PRÁCE není zavedením nového trestu ohrožena, protože sankce vyřazením z evidence nezaměstnaných, a tím i ztrátou nároku na vybrané dávky a platbu zdravotního pojištění, JE UŽ NYNÍ UMOŽNĚNA PRO MAŘENÍ SOUČINNOSTI HNED NAPOPRVÉ. O tom tu píšeme od konce předloňského roku v souvislosti s vánočním poselstvím prezidenta Zemana v roce 2017 https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/912010188951859, který tehdy sankci za opakované odmítnutí zaměstnání navrhnul a neustále tento nápad vytahuje, ačkoli se tím už dva roky vlamuje do otevřených dveří. PRO ZOPAKOVÁNÍ, CO UŽ 15, RESP. 13 LET PLATÍ: --- § 30 odst. 2 písm. a) a jeho následky v odst. 4 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (2) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím VYŘADÍ, jestliže bez vážného důvodu a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20), (4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z některého z důvodů uvedených b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání ZNOVU ZAŘAZEN NEJDŘÍVE PO UPLYNUTÍ DOBY 6 MĚSÍCŮ ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. --- § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti, a to po dobu 3 KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí. --- CO CHCE MPSV JEŠTĚ ZPŘÍSNIT? S ministryní máme možnost jednat osobně a pečlivě sledujeme její mediální vystoupení. Po vynechání všech okrasných slov ("poctivé", "spravedlivé", "důstojné") docházíme k závěru, že Maláčová chce: a) ještě více trestat to, za co už nezaměstnaní příjemci dávek trestáni jsou, a místo 3 a 6 měsíců bez jakékoli podpory státu třeba za to, že se v daný den nedostaví na kontaktní návštěvu https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/sankce/sankce-proti-mpsv-vyrazeni-z-evidence/, je ponechat napospas černé ekonomice delší dobu, tedy 6 až 12 měsíců; b) rozšířit okruh dávek, na které v tomto hluchém období ztratí nezaměstnaní příjemci dávek nárok. Dosud přicházejí o všechny dávky v hmotné nouzi (Doplatek na bydlení, Příspěvek na živobytí a Mimořádnou okamžitou pomoc), NOVĚ TO MÁ BÝT I PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, která je dávkou státní sociální podpory. Vzhledem k tomu, že zákon o sociálním/dostupném bydlení existuje jen v proměnlivé fantazii ministryně Dostálové https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dostalova-mmr-predlozi-zakon-o-dostupnem-bydleni-v-prosinci-2020/1810249, a jinou podporu bydlení pro nízkopříjmové než dávky v ČR nemáme, bude zavedení tohoto typu sankcí zejména pro domácnosti tvořené jednotlivci a malým počtem osob (např. matka-dítě) znamenat ztrátu bydlení a nemožnost si nové bydlení najít po dobu celého roku, čímž se z "aktivizace" definitivně stane nová zásada "NEAKTIVNÍ NEBYDLÍ". Navýší se kapacity azylového bydlení nebo "dobrovolné" odkládání dětí do Klokánků, jejichž podpora je pro státní rozpočet násobně dražší než subvence nájemného v běžném bydlení? VĚZENÍ VÝHODNĚJŠÍ NEŽ SLUŽBY ÚŘADU PRÁCE Pro uchazeče o zaměstnání, kteří nyní bydlí a jedí díky sociálním dávkám, kam spadají i dosud "neuznaní znevýhodění", jako např. invalidé v 1. stupni a osoby v 1. stupni péče, senioři před důchodem až do 68 let věku, bude lépe,. když je stát zavře za nějaký ten delikt do vězení, kde budou v teple, dostanou pravidelně najíst a od vězeňské služby se jim pravděpodobněji (ve 44,6 % případů https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/firmy-zamestnavaji-stale-vice-veznu-nabidka-poptavce-nestaci-120682.html) než od úřadu práce (15,6 % včetně neefektivních VPP, https://www.uradprace.cz/documents/37855/378700/zprava_o_cinnosti_up_cr_za_rok_2018.pdf/0ebba106-5a51-14cf-ccfa-3cf90ac4c01a, str. 22) dostane nabídky vydělat si prací nejméně 5.500 korun měsíčně https://www.facebook.com/socialniinkluze/posts/1132097453609797.
Vloženo: 6.11.2019 07:20:41

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace