Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

medailon

Anjel väznice: Elisabeth Fry

ilustrační foto

Vydáno před 6 lety

Elisabeth Fry rodená Gurney sa narodila v roku 1780 ako štvrté z dvanástich detí Jána a Kataríny Gurneyovcov z Earlhamu, Suffolk. Stala sa známou vďaka svojim úspechom v práci s väzenkyňami, čo viedlo k následnej reforme britského väzenského systému.

Young a Ashton (1956) o nej píšu, že bola členkou Spolku priateľov a v roku 1799 sa stala členkou cirkvi „Plain Quaker1“, v rámci ktorej prijala aj príznačné „oblečenie a spôsoby typické pre prísne sekty“ (s. 153). V roku 1800 sa vydala za Josepha Frya (tiež člena cirkvi „Plain Quaker“) a porodila mu jedenásť detí.

Začiatky jej činnosti, ktorú Young a Ashton (1956) spájajú so sociálnou prácou, datujú už pred jej manželstvom. Angažovala sa v každodenných záležitostiach pomoci pre rodiny robotníkov v komunite založením školy pre deti. Tú možno vnímať čiastočne aj ako Klub mladých. Takúto činnosť opätovne zopakovala v Plashet v roku 1809 už po usadení sa s vlastnou rodinou. Jej činnosť vychádzala z vedomia povinnosti poskytovať pomoc núdznym tými, ktorí disponujú finančnými zdrojmi, v rámci princípov práce v susedstvách.

Samotná práca Fry vo väzniciach začala nevinnou udalosťou. Young a Ashton (1956) píšu, že v zime 1812/1813 prišiel na návštevu do Londýna americký quakerský kazateľ Stephe Grellet, ktorý bol hosťom Fryovcov. Grellet cestoval po európskom kontinente a navštevoval okrem iného aj väznice. Pre Grelleta bolo obrovskou skúsenosťou vidieť britský väzenský systém. Návšteva väznice Newgate v ňom vzbudila nesmierny súcit a zároveň starosť, pretože takýto systém väzníc ešte nevidel.

Haug a Kolárovská (2008) píšu, že tieto podmienky boli nedôstojné a ako život v zoo za mrežami, v ktorých sa 300 matiek s deťmi tiesnilo v dvoch miestnostiach. Pričom deti boli vo väzniciach s matkami, lebo doma sa o nich nemal kto postarať. Vo väznici bola dusná atmosféra ako aj množstvo konfliktov medzi väzenkyňami.

Fry sa podarilo zhromaždiť v januári 1813 oblečenie a dopraviť ho do väznice. Pričom od tohto momentu začala jej návštevná činnosť vo väzniciach ako aj jej boj za práva väzňov. V roku 1816 vytvorila spolu so švagrami Samuelom Hoarem a Fowellom Buxtonom „Society for the Reformation of Prison Discipline“ (Spoločnosť za reformáciu väzenskej disciplíny) a v januári 1817 začala s dôslednou systematickou prácou s väzňami. Ako prvé vytvorila školu pre deti a mladistvých väzňov. Z nich bol stanovený učiteľ v rámci princípov svojpomoci. Po vytvorení týchto škôl nasledovalo vytvorenie ženských škôl. Tieto priniesli zmenu v monotónnom živote vo väzniciach prostredníctvom zmysluplného zamestnania. Väzenkyne neboli len vzdelávané, ale aj vychovávané k zodpovednému správaniu, k sebaúcte a boli vedené k životu očakávanému spoločnosťou tej doby. Fryovej reformy priniesli aj zmenu v realizovaných prácach vo väzniciach. Ženy boli rozdelené do malých pracovných skupín. Tie boli zložené z dvanástich žien, pričom jedna z nich monitorovala činnosť skupiny (opäť princíp svojpomoci). Zodpovednou za monitoring sa mohla stať žena, ktorá vedela čítať a bola zodpovedná. Ak sa ukázala ako neschopná, bola nahradená inou. Rovnako sa zaviedlo aj krátke ranné a večerné čítanie Biblie. Fry tvrdila, že výrobky väzenkýň majú byť predávané a zisk z nich by mal byť práve určený samotným väzňom, alebo by im mali byť uložené a odovzdané ku dňu ich prepustenia ako základ pre život. Na sklonku svojho života Fry podporila následnú starostlivosť o prepustené väzenkyne, ktorej účelom bolo nájsť im vhodný priestor na život alebo im pomôcť presídliť sa (do Ameriky, Austrálie) (Young – Ashton, 1956).

Systém väzenstva bol, zhrnuto podľa Haug a Kolárovskej (2008), vďaka Fry zreformovaný v nasledovných ukazovateľoch:

  • deti neboli umiestňované s matkami vo väzeniach, ale mali zriadenú starostlivosť mimo väzníc;
  • väzenkyne dostali prácu, ktorou si zarábali, a po prepustení mali finančnú rezervu, z ktorej mohli začať život mimo väznice;
  • dozorcami vo väzniciach mohli od tejto doby byť len ženy;
  • väzni nesmeli mať reťaze na nohách;
  • bol zrušený trest smrti.

Webový portál www.historyofsocialwork.org dopĺňa, že Fry kritizovala aj väznenie na samotkách, ktoré bolo štandardným trestom v tej dobe.

Elisabeth Fry zomrela v roku 1845, pričom vďaka jej sociálnej práci s väzňami sa zaobchádzanie s nimi stalo humánnejšie a je označovaná ako „Anjel väznice“ (Richards, 1916).

(Text byl publikován v čísle 2/2012.)

Peter Brnula

Zdroje:

HAUG, B. – KOLÁROVSKÁ, Z. Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách. Bratislava: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, 2008.

RICHARDS, L. E. The Angel of the Prisons. London: Appleton and Company, 1916.

YOUNG, A. F. – ASHTON, E. T. British Social Work in the Nineteenth Century. London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1956.

www.historyofsocialwork.org


1 Podľa Haug a Kolárovskej (2008) rysom tejto cirkvi bol pacifizmus, odmietali vojenskú službu, pričom pestovali misiu a charitatívnu činnosť pre chudobných. Podľa portálu www.historyofsocialwork.org quakeri mali veľké ideály o rovnosti a mieri, pričom boli prvými oponentmi obchodovania s otrokmi.Sdílet text:


Podobné zprávy

Inspirace Problematika zaměstnávání osob s trestní minulostí aneb „Máte záznam? Máte smůlu.“
Inspirace Sociálny pracovník pri práci s trestanými miluje vinných a pozná svoju mieru
O čem se mluví Zaměstnání jako významný faktor úspěšné resocializace
O čem se mluví Po vzpourách ve věznicích se noviny staly vhodným projektem pro vězně
Inspirace Péče a poradenství pro propuštěné vězně na příkladu z Nizozemí


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace